Đăng ký làm đại lý

Username (ít nhất 6 ký tự)
*
Mật khẩu
*
Xác nhận lại mật khẩu
*
Họ tên
*
Điện thoại
*
Email
*
Đăng nhập
Chính sách đại lý Amazingo

1. Điều kiện trở thành đối tác phân phối của Amazingo
- Mọi công dân Việt Nam

2. Quyền lợi của đại lý
- Đại lý có tài khoản quản trị trên website Amazingo để theo dõi việc đặt phòng, quản lý tiền hoa hồng, số dư tài khoản.
- Đại lý sẽ được hưởng hoa hồng mỗi booking của khách thông qua tài khoản của đại lý.
- Đại lý sẽ được bảo mật thông tin cá nhân trên hệ thống Amazingo

3. Yêu cầu với đại lý:
- Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân, địa chỉ,số điện thoại và tài khoản ngân hàng.
- Đại lý không được tự ý dùng thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, thẻ ATM của người khác để đặt phòng khi chưa được sự đồng ý của họ. Khi xảy ra tranh chấp trong vấn đề này thì đại lý phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ thẻ và pháp luật.