Quy chế sàn giao dịch TMĐT Vnbooking

I. Nguyên tắc chung

- Sàn giao dịch thương mại điện tử Vnbooking (sau đây gọi là Vnbooking) được tổ chức hoạt động tại website www.vnbooking.com;

- Chức năng của Vnbooking là tổ chức thực hiện các giao dịch đặt phòng giữa khách hàng và khách sạn;

- Vnbooking đăng thông tin khách sạn tại vnbooking.com dựa vào thông tin được cung cấp bởi khách sạn;

- Vnbooking cung cấp các công cụ cho phép khách hàng đặt phòng khách sạn cũng như viết đánh giá về khách sạn khách hàng đã ở;

- Vnbooking sẽ trực tiếp giải quyết tất cả yêu cầu của khách hàng khi đặt phòng. Khách hàng không gửi yêu cầu trực tiếp tới khách sạn;

- Vnbooking giải quyết các yêu cầu của khách sạn trong các lần giao dịch đặt phòng của khách hàng.

II. Quy định chung

1. Tên gọi và định nghĩa sàn giao dịch Vnbooking

Định nghĩa: Sàn giao dịch thương mại điện tử Vnbooking là website cho phép khách sạn đăng thông tin về chính khách sạn lên và cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch đặt phòng khách sạn.

Tên đầy đủ: Sàn giao dịch thương mại điện tử Vnbooking

Tên viết tắt: Vnbooking

2. Thành viên trên Vnbooking

Các thành viên trên sàn có 2 nhóm: Khách hàng và Khách sạn

+ Khách hàng: Là những người thực hiện giao dịch trên Vnbooking hoặc là những người đăng ký tài khoản trên Vnbooking.

Các chức năng nhóm thành viên Khách hàng có thể thực hiện:

-         Đăng ký thành viên Vnbooking;

-         Đặt phòng khách sạn;

-         Viết đánh giá khách sạn.

+ Khách sạn: Là các khách sạn có đăng ký đăng thông tin trên Vnbooking, bao gồm các khách sạn chủ động đăng ký với Vnbooking hoặc các khách sạn được Vnbooking liên hệ.

Các chức năng nhóm thành viên Khách sạn có thể thực hiện:

-         Đăng ký khách sạn làm thành viên;

-         Cập nhật thông tin khách sạn;

-         Cập nhật giá;

-         Đóng phòng, mở bán phòng.

3. Quy định chung

- Khách sạn phải đảm bảo thông tin cung cấp trên website là chính xác. Nếu Vnbooking phát hiện các thông tin không chính xác thì Vnbooking có quyền chỉnh sửa, dỡ bỏ hoặc chấm dứt hợp tác với khách sạn;

- Khách hàng phải cung cấp thông tin chính xác khi giao dịch trên Vnbooking, một số thông tin như: Họ tên, Email, Điện thoại, Số chứng minh nhân dân...;

- Khi có giao dịch đặt phòng, Vnbooking yêu cầu khách sạn xác nhận tính chính xác của thông tin về giao dịch. Nếu có thay đổi hay sai sót nào khách sạn phải gửi lại thông tin với Vnbooking. Thông tin đã xác nhận sẽ không được thay đổi;

- Khách hàng sau khi thực hiện giao dịch và nhận được xác nhận thì có nghĩa vụ thanh toán với Vnbooking để hoàn tất giao dịch đặt phòng.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho Khách sạn

Luồng quy trình như sau:

a. Bước 1: Đăng ký tài khoản

Bước này có thể được thực hiện bởi một trong 02 cách thức:

+ Khách sạn truy cập vào vnbooking.com và đăng ký làm đối tác

Biểu mẫu đăng ký làm đối tác:

Sau khi nhận được đăng ký đối tác của khách sạn. Vnbooking liên hệ với người đăng ký để cập nhật thông tin từ khách sạn. Nếu xác minh thông tin là chính xác, Vnbooking sẽ cấp cho khách sạn một tài khoản truy cập vào cập nhật thông tin khách sạn trên Vnbooking.

+ Vnbooking liên hệ với khách sạn mời làm đối tác

Vnbooking liên hệ với khách sạn mời tham gia sàn giao dịch Vnbooking. Nếu khách sạn đồng ý tham gia, Vnbooking sẽ cấp cho khách sạn một tài khoản để cập nhật thông tin khách sạn. Trường hợp khách sạn muốn Vnbooking cập nhật thông tin cho khách sạn, Vnbooking sẽ yêu cầu khách sạn gửi các thông tin chi tiết để Vnbooking có thể cập nhật thông tin thay cho khách sạn.

b. Bước 2: Cập nhật thông tin

Có 2 trường hợp có thể xảy ra: một là khách sạn có tài khoản trên Vnbooking và tự vào cập nhật; hai là khách sạn yêu cầu Vnbooking cập nhật theo thông tin cung cấp.

Trường hợp 1: Khách sạn tự cập nhật thông tin

+ Vnbooking cung cấp cho khách sạn tài liệu hướng dẫn cập nhật thông tin chi tiết;

+ Khách sạn đăng nhập vào tài khoản đã được tạo tại địa chỉ dành riêng cho khách sạn https://www.vnbooking.com/partner/index.html

+ Khách sạn vào cập nhật thông tin, bao gồm: Thông tin mô tả; các dịch vụ, tiện ích khách sạn; thêm giá bán; ảnh khách sạn…;

+ Thực hiện lưu lại;

Sau khi lưu lại thông tin sẽ được để ở trạng thái chờ xét duyệt.

Trường hợp 2: Vnbooking cập nhật thông tin theo yêu cầu của khách sạn

+ Vnbooking đăng nhập vào phần quản trị, cập nhật thông tin khách sạn tương tự như các bước của Trường hợp 1.

c. Bước 3: Yêu cầu duyệt thông tin

Bước này áp dụng cho các khách sạn tự cập nhật thông tin. Sau khi cập nhật thông tin xong thì khách sạn yêu cầu Vnbooking duyệt thông tin để đưa lên website vnbooking.com

d. Bước 4: Duyệt thông tin

Vnbooking thực hiện các bước duyệt thông tin khách sạn. Các thông tin cần kiểm duyệt bao gồm:

+ Mô tả khách sạn

+ Các chính sách

+ Ảnh khách sạn

Các thông tin này cần được kiểm duyệt để đảm bảo thông tin chính xác, không chứa các ngôn từ và hình ảnh phản cảm.

Vnbooking cũng kiểm duyệt giá để đảm bảo giá bán phù hợp với các website khác đang tồn tại.

Sau quá trình duyệt thông tin, nếu thông tin nào sai sót thì Vnbooking yêu cầu khách sạn sửa lại hoặc cung cấp cho Vnbooking sửa. Sau các bước sửa đổi (nếu cần) trên thì quá trình xét duyệt thông tin hoàn tất và thông tin khách sạn được xuất bản trên site vnbooking.com. Phòng khách sạn lúc này đã sẵn sàng mở bán trên Vnbooking.

2. Quy trình cập nhật giá khách sạn

Khi cần có sự điều chỉnh giá hoặc thêm giá mới thì áp dụng quy trình này.

Quy trình này áp dụng Bước 2 của Quy trình dành cho Khách sạn. Sự khác biệt là sau khi cập nhật giá thì giá sẽ được hiển thị trên Vnbooking luôn, không cần qua bước kiểm duyệt. Lý do là sau Quy trình dành cho Khách sạn thì các thông tin khách sạn đã được xác nhận là chính xác.

3. Quy trình dành cho Khách hàng

Gồm quy trình đăng ký tài khoản và quy trình đặt phòng

3.1 Quy trình đăng ký và kiểm tra thông tin tài khoản

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Khách hàng truy cập vào phần Đăng ký và cập nhật biểu mẫu như bên dưới:

Điền các thông tin cá nhân vào và hoàn tất đăng ký.

Bước 2: Xem thông tin tài khoản

Sau khi đăng ký, đăng nhập vào khách hàng sẽ có các thông tin về điểm tích luỹ, các đặt phòng đã thực hiện…

3.2 Quy trình đặt phòng

Figure 4: Quy trình đặt phòng

Bước 1: Truy cập trang khách sạn

+ Khách hàng truy cập vnbooking. Sau đấy có thể đăng nhập hoặc không;

+ Từ trang chủ tìm khách sạn theo thành phố hoặc gõ đích danh tên khách sạn trong biểu mẫu tìm kiếm;

+ Kết quả tìm kiếm hiển thị khách sạn cụ thể cần tìm trong danh sách khách sạn;

+ Truy cập vào trang thông tin khách sạn

Bước 2: Kiểm tra giá và chọn phòng

+ Nhập ngày đến, ngày đi và số phòng cần đặt rồi nhấp chuột vào Kiểm tra giá. Kết quả ra trang thông tin phòng và giá phòng:

+ Lựa chọn phòng và số phòng từ danh sách phòng. Nhấp chuột vào Đặt ngay để chuyển sang bước đặt phòng

Bước 3: Điền thông tin khách hàng

+ Điền các thông tin khách hàng vào biểu mẫu thông tin khách hàng

+ Nếu khách hàng đã đăng ký tài khoản thì có thể Đăng nhập để tích luỹ điểm thưởng

Sau các bước nhập thông tin này, khách hàng thực hiện bước lưu lại để hoàn tất.

Bước 4: Hoàn tất đơn đặt phòng

+ Khách hàng nhận được 1 trang thông báo đã hoàn tất đặt phòng

+ Hệ thống gửi email thông báo cho khách hàng đã nhận được đặt phòng, đồng thời cũng gửi cho khách sạn một email thông báo có đặt phòng mới.

4. Quy trình xác nhận đơn đặt phòng

Quy trình này được xây dựng để đảm bảo đặt phòng của khách hàng được xử lý nhanh gọn và chính xác.

Bước 1: Sau khi nhận được yêu cầu đặt phòng của khách hàng. Vnbooking gọi điện lại cho khách hàng xác minh các thông tin đặt phòng của khách hàng để đảm bảo tính chính xác, bao gồm các thông tin như Tên người đặt, số điện thoại, thông tin phòng khách sạn… Sau khi các thông tin đã chính xác thì chuyển sang bước 2.

Bước 2: Vnbooking gọi cho khách sạn đề nghị khách sạn xác nhận, gồm:

+ Thông tin các loại phòng khách đặt

+ Tình trạng phòng trống cho các loại phòng đấy

Bước 3: Khách sạn có thể xác nhận trực tiếp trên điện thoại, gửi qua email hoặc nhấp chuột vào liên kết trong email Vnbooking gửi cho khách sạn để xác nhận tình trạng phòng trống.

Sau khi khách sạn xác nhận tình trạng phòng từ liên kết Vnbooking gửi vào mail khách sạn, khách hàng sẽ nhận được một email thông báo tình trạng phòng đã giữ cho khách hay khách sạn đã hết phòng. Nếu khách sạn đã giữ phòng cho khách thì khách hàng cũng nhận được một tin nhắn SMS thông báo giữ phòng và đề nghị khách thanh toán.

Bước 4: Vnbooking gọi điện cho khách hàng thông báo tình trạng phòng. Nếu còn phòng thì Vnbooking đề nghị khách hàng thanh toán để hoàn tất đặt phòng.

Bước 5: Sau khi khách hàng thanh toán thì Vnbooking sẽ xuất cho khách hàng một phiếu đặt phòng định dạng tệp pdf và gửi vào email khách hàng. Khách hàng có thể in phiếu đặt phòng này ra và đến nhận phòng tại khách sạn.

5. Quy trình huỷ đặt phòng

Bước 1: Nhận yêu cầu huỷ đặt phòng

Khách hàng gọi điện đến, gửi email hoặc vào công cụ hỗ trợ trực tuyến yêu cầu huỷ đặt phòng. Vnbooking sẽ yêu cầu khách hàng đọc các thông tin chi tiết về đặt phòng để xác thực đúng khách hàng, bao gồm: Số đặt phòng (Booking ID), Họ tên người đặt, số điện thoại, email và có thể thêm một vài thông tin khác tuỳ vào yêu cầu của khách hàng khi đặt phòng. Nếu các thông tin khách hàng cung cấp là khớp thì Vnbooking chấp nhận yêu cầu huỷ đặt phòng.

Bước 2: Kiểm tra điều kiện huỷ phòng và báo với khách về các điều kiện huỷ

Vnbooking kiểm tra lại thông tin về đặt phòng bao gồm các điều kiện huỷ, chính sách hoàn tiền để xác định đặt phòng của khách hàng nếu huỷ sẽ chịu các điều kiện phạt hay được huỷ miễn phí.

Sau đấy Vnbooking trao đổi lại với khách về các khoản phạt khách hàng sẽ phải thực hiện nếu huỷ đặt phòng. Nếu đặt phòng thuộc diện huỷ miễn phí thì Vnbooking thông báo lại cho khách biết sẽ huỷ đặt phòng miễn phí. Nếu khách hàng đồng ý khi đã được thông báo thông tin đầy đủ thì Vnbooking sẽ thực hiện huỷ đặt phòng.

Bước 3: Thực hiện huỷ đặt phòng cho khách hàng

Vnbooking thông báo cho khách sạn huỷ đặt phòng với mã số đặt phòng tương ứng ở trên. Nếu đặt phòng thuộc diện bị phạt huỷ phòng thì Vnbooking sẽ thực hiện thanh toán khoản phạt cho khách sạn và hoàn tất huỷ đặt phòng với khách sạn.

Bước 4: Thông báo lại khách hàng và hoàn tiền (nếu có)

Sau khi huỷ đặt phòng, Vnbooking sẽ thông báo lại cho khách hàng qua email và tin nhắn SMS việc hoàn tất huỷ phòng. Số tiền Vnbooking giữ lại của khách hàng bao gồm tiền phạt huỷ phòng (nếu bị phạt) và tiền phí xử lý đặt phòng của Vnbooking. Nếu khách hàng đã thanh toán số tiền lớn hơn khoản tiền Vnbooking giữ lại thì Vnbooking sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền lớn hơn đấy vào tài khoản ngân hàng của khách hàng.

6. Quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng

Trong một số trường hợp khách hàng có thể khiếu nại với Vnbooking về phòng khách ở, phục vụ tại khách sạn… Khi đấy Vnbooking có quy trình giải quyết như sau:

Bước 1: Nhận khiếu nại

Các lý do khiếu nại của khách hàng về phòng khách sạn họ đặt được ghi nhận lại để xử lý. Có thể bao gồm các thông tin như phòng không đúng như yêu cầu, phòng thiếu tiện nghi…

Bước 2: Gọi cho khách sạn tìm hiểu lý do

Vnbooking gọi cho khách sạn để nêu từng vấn đề khách hàng phàn nàn với khách sạn:

+ Nếu các vấn đề là đúng, Vnbooking yêu cầu khách sạn phải khắc phục các vấn đề này cho khách hàng và đưa giải pháp tốt cho khách hàng. Vnbooking ghi nhận lại các giải pháp hợp lý mà khách sạn đưa ra.

+ Nếu vấn đề khách hàng đưa ra không đúng, Vnbooking đề nghị khách sạn cung cấp thêm thông tin để Vnbooking giải thích với khách, đồng thời đề nghị khách sạn trực tiếp giải thích các vấn đề mà khách hàng chưa rõ.

Bước 3: Đưa ra phương án xử lý

Vnbooking tập hợp lại các đề xuất từ phía khách sạn, tổng hợp thành các phương án phù hợp nhất cho cả khách hàng, khách sạn và Vnbooking và trao đổi thêm với khách sạn để thống nhất phương án.

Bước 4: Thoả thuận với khách hàng

Vnbooking gọi điện cho khách hàng, đưa ra thoả thuận với khách hàng về phương án đã chốt lại với khách sạn và thuyết phục khách hàng đồng ý.

Bước 5: Chốt phương án xử lý

Nếu các phương án đưa ra được khách hàng chấp thuận thì chốt lại phương án này. Nếu khách hàng không chấp nhận bất kỳ phương án nào thì Vnbooking sẽ giải quyết theo hướng hoàn lại tiền cho khách hàng hoặc tìm khách sạn mới thay thế.

IV. Phương thức thanh toán

Khách hàng chỉ phải thực hiện thanh toán sau khi Vnbooking đã gửi xác nhận giữ phòng cho khách hàng. Khách hàng có thể chọn lựa một trong các hình thức sau để thanh toán:

+ Thanh toán trực tuyến: Vnbooking gửi cho khách hàng một liên kết để khách hàng nhấp chuột vào đấy thực hiện thanh toán;

+ Chuyển khoản: Khi khách hàng lựa chọn phương thức này, Vnbooking gửi các thông  tin tài khoản cho khách hàng để họ thực hiện thanh toán. Thông tin tài khoản:

Tên TK: Công ty TNHH Công nghệ du lịch Amazing

Số TK: 19038411877882 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) - Chi nhánh Hà Đông

+ Thu tiền tại nhà: Khách hàng cung cấp địa chỉ trong phạm vi Hà Nội, Vnbooking sẽ đến và thu tiền tại địa chỉ khách hàng chỉ định.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

+ Vnbooking sử dụng công nghệ SSL để mã hoá thông tin khách hàng khi tiến hành giao dịch trên Vnbooking;

+ Thanh toán trực tuyến Vnbooking sử dụng dịch vụ thanh toán bên thứ ba (Sohapay) để đảm bảo thông tin thẻ tín dụng, thẻ ATM của quý khách hàng được mã hoá an toàn; và để đảm bảo Vnbooking không lưu bất cứ thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ nào của khách hàng;

+ Mọi giao dịch thanh toán trực tuyến của khách hàng qua dịch vụ thanh toán Sohapay nếu bị tiết lộ, sửa đổi hoặc sao chép thì nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù các mất mát gây ra cho khách hàng;

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

1. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

+ Thông tin của khách hàng được thu thập với mục đích làm tăng trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng Vnbooking. Thông tin thu thập cũng là cơ sở để Vnbooking phục vụ dịch vụ đặt phòng cho khách hàng.

+ Các thông tin thu thập chỉ được sử dụng trong phạm vi website Vnbooking.com để thực hiện hoạt động liên quan đến đặt phòng của khách hàng đấy và các dịch vụ tiếp thị lại với các khách hàng đã từng ghé thăm vnbooking.com

2. Các thông tin cá nhân Vnbooking thu thập

+ Vnbooking thu thập các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp khi sử dụng website. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, email, số điện thoại của khách hàng.

+ Thông tin Vnbooking thu thập bao gồm cả những thông tin không định danh không mang tính cá nhân mà chỉ bao gồm thông tin kết hợp với thông tin cá nhân của khách hàng, gồm:

-          Tên đăng nhập

-          Mật khẩu

-          Địa chỉ IP

-          Và các lựa chọn tìm kiếm trong các lần sử dụng website.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

+ Các thông tin định danh khách hàng cung cấp khi khách hàng đăng ký tài khoản hoặc đặt phòng được Vnbooking lưu trữ vĩnh viễn và sẽ chỉ bị xoá bỏ theo yêu cầu của khách hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền;

+ Các thông tin không định danh sẽ được Vnbooking lưu trữ trong thời gian 06 (sáu) tháng. Quá thời gian trên các thông tin không định danh sẽ bị xoá bỏ tự động.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

+ Thông tin của khách hàng được giữ bí mật trên Vnbooking, trừ phi có yêu cầu đặc biệt của pháp luật phải tiết lộ thông tin khách hàng để đáp ứng các quy trình pháp lý;

+ Với thanh toán trực tuyến, khách hàng chỉ phải cung cấp thông tin về thẻ tín dụng, hoặc thẻ ATM với bên dịch vụ thanh toán. Vnbooking không tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán;

+ Vnbooking sử dụng công nghệ cookie trên website để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Khách hàng được thông báo việc Vnbooking sử dụng cookie trong phần chính sách riêng tư của Vnbooking. Khách hàng có thể vô hiệu cookie nếu thấy cần thiết;

5. Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

+ Nếu khách hàng có yêu cầu nào về truy cập, sửa xoá hoặc bất cứ yêu cầu khác nào về thông tin cá nhân của mình trên website, khách hàng có thể liên hệ với Vnbooking để được đáp ứng. Để đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng Vnbooking tiến hành xác minh khách hàng yêu cầu trước khi thực hiện bất cứ cung cấp, yêu cầu thay đổi nào.

+ Với các dữ liệu không định danh, để xoá bỏ thông tin cá nhân khách hàng có thể xoá dữ liệu lịch sử trong trình duyệt. Để không cho Vnbooking thu thập thông tin không định danh khách hàng thực hiện vô hiệu hoá cookie trên trình duyệt.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Đơn vị chủ quản Vnbooking là Công ty TNHH Công nghệ du lịch Amazing trực tiếp thu thập và quản lý thông tin cá nhân. Địa chỉ công ty:

Số 41 108/58 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: 024-33719666. Email: support@vnbooking.com

Mọi yêu cầu xử lý thông tin cá nhân có thể gửi theo địa chỉ này.

VII. Quản lý thông tin xấu

Các thành viên sử dụng dịch vụ trên Vnbooking bao gồm Khách hàng và Khách sạn. Tương ứng sẽ có các quy chế với các hình thức thông tin các thành viên có thể thêm hoặc sửa xoá.

1. Quy định chung về đăng thông tin lên Vnbooking

+ Nghiêm cấm đăng tải các thông tin pháp luật không cho phép, bao gồm những không giới hạn: thông tin về mại dâm, các tệ nạn xã hội, mua bán vũ khí và các sản phẩm bị pháp luật cấm hoặc hạn chế;

+ Nghiêm cấm đăng tải thông tin liên quan đến chính trị và thể chế. Vnbooking là sàn giao dịch thương mại thuần tuý, thành viên không được phép đăng các thông tin ngoài lề không liên quan;

+ Nghiêm cấm đăng tải thông tin về đời tư của bất kỳ cá nhân nào cũng như thông tin nội bộ của bất kỳ doanh nghiệp nào, hoặc các thông tin bôi xấu cá nhân hay doanh nghiệp nào;

2. Quy định với nhóm thành viên Khách sạn

Nhóm thành viên này có thể can thiệp thông tin khách sạn của họ. Vnbooking yêu cầu khách sạn cung cấp chính xác thông tin về mình, lấy đúng các hình ảnh của khách sạn để đăng tải lên Vnbooking.

+ Nghiêm cấm khách sạn đăng tải thông tin sai về mình, đăng tải ảnh không chính xác về thực tế khách sạn;

+ Với mỗi khách sạn khi đăng ký mới Vnbooking có kiểm duyệt thông tin trước khi thông tin được hiển thị trên Vnbooking để đảm bảo loại bỏ được các thông tin không chính xác.

+ Theo định kỳ Vnbooking có đội ngũ để rà soát thông tin từng khách sạn, nếu khách sạn sửa thông tin không đúng thì sẽ bị Vnbooking sửa lại, cảnh cáo hoặc chấm dứt hợp tác với khách sạn tuỳ mức độ vi phạm của khách sạn.

3. Quy định với nhóm thành viên Khách hàng

Thông tin khách hàng có thể đăng lên Vnbooking là các đánh giá của khách hàng. Vnbooking có cơ chế kiểm soát các đánh giá này theo 02 cách:

+ Trường hợp khách hàng đã ở tại khách sạn sau đấy viết đánh giá khách sạn: Đánh giá sẽ được lưu vào hàng đợi, chờ Vnbooking xét duyệt.

+ Trường hợp khách thực hiện viết đánh giá trên trang khách sạn: Vnbooking yêu cầu khách hàng cung cấp ID đặt phòng (mã số đặt phòng), nếu mã số khớp với đặt phòng tại khách sạn đấy thì khách hàng mới gửi đánh giá vào hàng đợi chờ duyệt được.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Trong trường hợp các phát sinh các lỗi kỹ thuật, Vnbooking sẽ liên hệ với cả khách hàng và khách sạn để tìm hướng giải quyết. Các lỗi có thể phát sinh gồm:

+ Lỗi phần mềm: Các giao dịch thực hiện không chính xác do lỗi phần mềm Vnbooking đang vận hành. Trong trường hợp này Vnbooking sẽ đền bù thiệt hại cho các bên chịu thiệt hại.

+ Lỗi phần cứng và đường truyền: Các hạng mục này do nhà cung cấp dịch vụ máy chủ thực hiện, do đó khi xảy ra lỗi Vnbooking sẽ tìm cách khắc phục. Với lỗi này thì do tác động khách quan, Vnbooking sẽ làm việc với các bên liên quan để có giải pháp tốt nhất cho tất cả.

IX. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT Vnbooking

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vnbooking

a. Cập nhật, sửa đổi quy chế Sàn giao dịch TMĐT Vnbooking khi có yêu cầu phát sinh;

b. Sửa, xoá các thông tin về khách sạn không phù hợp;

c. Sửa hoặc xoá các nhận xét của khách hàng khi các nhận xét này là thông tin xấu;

d. Khi nhận được phản ánh về những dấu hiệu phạm pháp hoặc vi phạm quy chế Sàn giao dịch Vnbooking của khách sạn, Vnbooking có thể tạm dừng hiển thị thông tin khách sạn, tạm dừng bán phòng hoặc chấm dứt hợp tác với khách sạn trong trường hợp cần thiết;

e. Có quyền từ chối thực hiện những giao dịch bị đánh giá là cung cấp thông tin không chính xác hoặc không an toàn;

f. Lưu trữ thông tin về khách sạn, khách hàng và được phép cập nhật các thông tin này khi có thay đổi;

g. Cung cấp thông tin về khách hàng, khách sạn cũng như lịch sử các giao dịch cho các cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu của pháp luật để điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật;

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch Vnbooking

a. Công khai quy chế của Sàn giao dịch Vnbooking tại website Vnbooking.com;

b. Kiểm soát thông tin khách sạn cũng như khách hàng đăng lên để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ;

c. Đảm bảo các giao dịch đặt phòng trực tuyến an toàn, cung cấp đầy đủ thông tin về phòng khách sạn, các khoản thanh toán khách hàng phải trả trước khi khách hàng thực hiện giao dịch;

d. Đảm bảo thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách sạn trên Sàn giao dịch Vnbooking được giữ bí mật;

e. Đảm bảo thông tin của khách hàng được giữ bí mật;

f. Cung cấp thông tin chi tiết điều kiện ràng buộc huỷ phòng với từng phòng khách sạn cũng như các điều kiện ràng buộc khi khách hàng đặt gói khuyến mại;

g. Cung cấp thông tin chi tiết về khách sạn và dịch vụ khách sạn theo yêu cầu của khách hàng;

h. Nếu khách hàng không nhận được phòng như thông tin trong phiếu đặt phòng thì Ban quản lý có trách nhiệm sắp xếp cho khách hàng phòng tiêu chuẩn tương đương ở khách sạn có tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn, hoặc hoàn lại toàn bộ tiền đặt phòng cho khách hàng nếu khách hàng không chấp nhận;

X. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch Vnbooking

Thành viên tham gia Sàn giao dịch Vnbooking bao gồm nhóm thương nhân la Khách sạn và nhóm Khách hàng đặt dịch vụ. Tương ứng sẽ có quyền và nghĩa vụ cho 02 nhóm thành viên:

1. Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Vnbooking

1.1 Quyền của Khách sạn

a. Đăng thông tin khách sạn trên Vnbooking miễn phí;

b. Được hỗ trợ để cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác nhất;

c. Được quảng cáo miễn phí khi Vnbooking chạy các chương trình quảng cáo;

d. Yêu cầu Vnbooking thay đổi, cập nhật thông tin khách sạn để có thông tin chính xác và đầy đủ nhất.

1.2 Quyền của Khách hàng

a. Có quyền yêu cầu Vnbooking cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về khách sạn và các dịch vụ khách hàng đặt trên Vnbooking;

b. Được cung cấp môi trường giao dịch an toàn;

c. Có thể từ chối thực hiện giao dịch đặt phòng nếu giao dịch không an toàn;

d. Nhận các ưu đãi dành riêng cho thành viên đăng ký trên Vnbooking;

e. Yêu cầu được hỗ trợ khi cần thiết.

2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Vnbooking

2.1 Trách nhiệm và nghĩa vụ của Khách sạn

a. Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về doanh nghiệp quản lý khách sạn cho Vnbooking;

b. Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về các loại phòng, tiện nghi, dịch vụ khách sạn và các điều kiện huỷ phòng;

c. Luôn cập nhật các thông tin mới nhất về khách sạn cũng như các dịch vụ khách sạn;

d. Đảm bảo giữ phòng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng đúng như thông tin khách sạn đã xác nhận;

e. Cung cấp dịch vụ cho khách hàng đúng tiêu chuẩn đã công bố trên Vnbooking;

f. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;

g. Tuân thủ các quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khi bán phòng khách sạn trên Vnbooking;

h. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

2.2 Trách nhiệm và nghĩa vụ của Khách hàng

a. Cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký tài khoản cũng như trong quá trình thực hiện giao dịch đặt phòng;

b. Thanh toán đúng thời hạn;

c. Chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để thực hiện giao dịch, không sử dụng thông tin người khác;

XI. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Vnbooking chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vnbooking được quyền thay đổi Quy chế này và có thông báo trên website Vnbooking.com để thành viên biết khi có thay đổi. Tham gia sàn giao dịch Vnbooking có nghĩa là người tham gia đã mặc định đồng ý tuân theo quy chế của sàn.

Quy chế sàn giao dịch thương mại điện tử Vnbooking được công bố tại địa chỉ:

http://www.vnbooking.com/home/ecommerce-floor.html

XII. Điều khoản cam kết

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vnbooking và thành viên đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong nội dung bản Quy chế này.

Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch TMĐT Vnbooking:

+ Sàn giao dịch Thương mại điện tử Vnbooking

+ Công ty TNHH Công nghệ Du lịch Amazing

+ Địa chỉ: Số 41 108/58 Trần Phú, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

+ ĐT: 024-33719666 - Email: support@vnbooking.com