Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay

Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay
Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
8.6 Điểm từ 1 đánh giá
Ở ít nhất 15 đêm, Giảm 10% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/11/2021.
Ở ít nhất 7 đêm, Giảm 7% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/11/2021.
Ở ít nhất 3 đêm, Giảm 5% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/11/2021.
Giảm 10% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/11/2021. Áp dụng cho đặt trước 14 ngày.
Giảm 15% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/11/2021. Áp dụng cho đặt trước 30 ngày.
Giảm 20% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/11/2021. Áp dụng cho đặt trước 60 ngày.
Giảm 10% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 12/02/2021 đến ngày 28/02/2021. Áp dụng cho đặt trước 30 ngày.
Giảm 37% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 01/11/2020 đến ngày 11/02/2021. Áp dụng cho đặt trước 30 ngày.
Giảm 30% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 01/11/2020 đến ngày 11/02/2021.
Ở ít nhất 2 đêm, Giảm 28% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 12/10/2020 đến ngày 11/02/2021. Áp dụng cho đặt trước 14 ngày.
Giảm 28% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 12/10/2020 đến ngày 11/02/2021. Áp dụng cho đặt trước 14 ngày.
Giảm 28% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 10/09/2020 đến ngày 11/02/2021.
Ở ít nhất 2 đêm, Giảm 28% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 10/09/2020 đến ngày 12/02/2021.
Ở ít nhất 2 đêm, Giảm 20% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 21/08/2020 đến ngày 11/02/2021.
Giảm 20% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 21/08/2020 đến ngày 11/02/2021.

Hạng phòng (Giá đã bao gồm VAT + phí dịch vụ) Đặt phòng đảm bảo

Loại phòng Bao gồm Giá bán Số phòng
Deluxe
Deluxe
Ảnh và chi tiết
vườn
45m²
Một giường lớn/Hai giường
(Tối đa 2 người lớn)
Ăn sáng
Giảm 28% mỗi đêm.
Miễn phí phụ thu 2 TE dưới 12 tuổi (không giường phụ)
Không hoàn tiền
2,160,000 đ
2,052,000 đ
Xác nhận sớm!
(Tối đa 2 người lớn)
Bữa sáng
Vé VinWonders
Giảm 28% mỗi đêm.
Miễn phí phụ thu 2 TE dưới 12 tuổi (không giường phụ)
Không hoàn tiền
2,643,000 đ
2,511,000 đ
Xác nhận sớm!
(Tối đa 2 người lớn)
Ăn 3 bữa
Điều kiện hủy
5,035,000 đ
4,784,000 đ
Xác nhận sớm!
(Tối đa 2 người lớn)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
Điều kiện hủy
6,553,000 đ
6,225,000 đ
Xác nhận sớm!
Deluxe Ocean View
Deluxe Ocean View
Ảnh và chi tiết
biển
45m²
Một giường lớn/Hai giường
(Tối đa 2 người lớn)
Ăn sáng
Giảm 28% mỗi đêm.
Miễn phí phụ thu 2 TE dưới 12 tuổi (không giường phụ)
Không hoàn tiền
2,584,000 đ
2,454,000 đ
Xác nhận sớm!
(Tối đa 2 người lớn)
Bữa sáng
Vé VinWonders
Giảm 28% mỗi đêm.
Miễn phí phụ thu 2 TE dưới 12 tuổi (không giường phụ)
Không hoàn tiền
3,075,000 đ
2,921,000 đ
Xác nhận sớm!
(Tối đa 2 người lớn)
Ăn 3 bữa
Điều kiện hủy
5,624,000 đ
5,342,000 đ
Xác nhận sớm!
(Tối đa 2 người lớn)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
Điều kiện hủy
7,153,000 đ
6,795,000 đ
Xác nhận sớm!
Executive Suite
Executive Suite
Ảnh và chi tiết
biển
90m²
Giường đủ cho 2 người lớn
(Tối đa 2 người lớn)
Ăn sáng
Giảm 28% mỗi đêm.
Miễn phí phụ thu 2 TE dưới 12 tuổi (không giường phụ)
Không hoàn tiền
3,888,000 đ
3,694,000 đ
Xác nhận sớm!
(Tối đa 2 người lớn)
Bữa sáng
Vé VinWonders
Giảm 28% mỗi đêm.
Miễn phí phụ thu 2 TE dưới 12 tuổi (không giường phụ)
Không hoàn tiền
4,371,000 đ
4,152,000 đ
Xác nhận sớm!
(Tối đa 2 người lớn)
Ăn 3 bữa
Điều kiện hủy
7,435,000 đ
7,064,000 đ
Xác nhận sớm!
(Tối đa 2 người lớn)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
Điều kiện hủy
8,953,000 đ
8,505,000 đ
Xác nhận sớm!
2-Bedroom Villa
2-Bedroom Villa
Ảnh và chi tiết
330m²
Giường đủ cho 4 người lớn
(Tối đa 4 người lớn)
Ăn sáng
Giảm 28% mỗi đêm.
Miễn phí phụ thu 2 TE dưới 12 tuổi (không giường phụ)
Không hoàn tiền
4,312,000 đ
4,096,000 đ
Xác nhận sớm!
(Tối đa 4 người lớn)
Bữa sáng
Vé VinWonders
Giảm 28% mỗi đêm.
Miễn phí phụ thu 2 TE dưới 12 tuổi (không giường phụ)
Không hoàn tiền
5,286,000 đ
5,021,000 đ
Xác nhận sớm!
(Tối đa 4 người lớn)
Ăn 3 bữa
Điều kiện hủy
10,059,000 đ
9,556,000 đ
Xác nhận sớm!
(Tối đa 4 người lớn)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
Điều kiện hủy
13,106,000 đ
12,451,000 đ
Xác nhận sớm!
2-Bedroom Beach Front
2-Bedroom Beach Front
Ảnh và chi tiết
Biển
240m²
Giường đủ cho 4 người lớn
(Tối đa 4 người lớn)
Ăn sáng
Giảm 28% mỗi đêm.
Miễn phí phụ thu 2 TE dưới 12 tuổi (không giường phụ)
Không hoàn tiền
5,616,000 đ
5,335,000 đ
Xác nhận sớm!
(Tối đa 4 người lớn)
Bữa sáng
Vé VinWonders
Giảm 28% mỗi đêm.
Miễn phí phụ thu 2 TE dưới 12 tuổi (không giường phụ)
Không hoàn tiền
6,590,000 đ
6,261,000 đ
Xác nhận sớm!
(Tối đa 4 người lớn)
Ăn 3 bữa
Điều kiện hủy
11,859,000 đ
11,266,000 đ
Xác nhận sớm!
(Tối đa 4 người lớn)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
Điều kiện hủy
14,918,000 đ
14,172,000 đ
Xác nhận sớm!
3-Bedroom Villa (Pool/Duplex)
3-Bedroom Villa (Pool/Duplex)
Ảnh và chi tiết
biển
290m²
Giường đủ cho 6 người lớn
x 6
(Tối đa 6 người lớn)
Ăn sáng
Giảm 28% mỗi đêm.
Miễn phí phụ thu 2 TE dưới 12 tuổi (không giường phụ)
Không hoàn tiền
6,472,000 đ
6,148,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
(Tối đa 6 người lớn)
Bữa sáng
Vé VinWonders
Giảm 28% mỗi đêm.
Miễn phí phụ thu 2 TE dưới 12 tuổi (không giường phụ)
Không hoàn tiền
7,928,000 đ
7,532,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
(Tối đa 6 người lớn)
Ăn 3 bữa
Điều kiện hủy
15,082,000 đ
14,328,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
(Tối đa 6 người lớn)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
Điều kiện hủy
19,659,000 đ
18,676,000 đ
Xác nhận sớm!
3-Bedroom Beach Front
3-Bedroom Beach Front
Ảnh và chi tiết
290m²
Giường đủ cho 6 người lớn
x 6
(Tối đa 6 người lớn)
Ăn sáng
Giảm 28% mỗi đêm.
Miễn phí phụ thu 2 TE dưới 12 tuổi (không giường phụ)
Không hoàn tiền
8,403,000 đ
7,983,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
(Tối đa 6 người lớn)
Bữa sáng
Vé VinWonders
Giảm 28% mỗi đêm.
Miễn phí phụ thu 2 TE dưới 12 tuổi (không giường phụ)
Không hoàn tiền
9,860,000 đ
9,367,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
(Tối đa 6 người lớn)
Ăn 3 bữa
Điều kiện hủy
17,765,000 đ
16,876,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
(Tối đa 6 người lớn)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
Điều kiện hủy
22,341,000 đ
21,224,000 đ
Xác nhận sớm!
4-Bedroom Villa
4-Bedroom Villa
Ảnh và chi tiết
biển
430m²
Giường đủ cho 8 người lớn
x 8
(Tối đa 8 người lớn)
Ăn sáng
Giảm 28% mỗi đêm.
Miễn phí phụ thu 2 TE dưới 12 tuổi (không giường phụ)
Không hoàn tiền
10,656,000 đ
10,123,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
(Tối đa 8 người lớn)
Bữa sáng
Vé VinWonders
Giảm 28% mỗi đêm.
Miễn phí phụ thu 2 TE dưới 12 tuổi (không giường phụ)
Không hoàn tiền
12,604,000 đ
11,974,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
(Tối đa 8 người lớn)
Ăn 3 bữa
Điều kiện hủy
22,929,000 đ
21,783,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
(Tối đa 8 người lớn)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
Điều kiện hủy
29,035,000 đ
27,584,000 đ
Xác nhận sớm!

Tiện nghi khách sạn

 • Free Wifi
 • Nhà hàng
 • Quán bar
 • Massage
 • Bãi đỗ xe
 • Quán cafe
 • Khu vực hút thuốc
 • Phòng gia đình

Dịch vụ khách sạn

 • Dịch vụ ăn tại phòng
 • Đưa đón khách sạn/sân bay
 • Dịch vụ du lịch
 • Dịch vụ đỗ xe
 • Dịch vụ đưa đón
 • Dịch vụ làm đẹp
 • Người vận chuyển hành lý
 • Cho thuê xe đạp/xe máy

Hoạt động và giải trí

 • Sân vườn
 • Phòng trò chơi
 • Bể bơi trong nhà
 • Bể bơi ngoài trời
 • Spa

Thông tin Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay

Khu vực: Đảo Hòn Tre | Số phòng: 647

Nằm trải dài theo đường bờ biển tại Vũng Me – Hòn Tre, hướng ra vịnh Nha Trang xinh đẹp, Vinpearl Nha Trang Bay Resort & Spa đem đến cho du khách một thiên đường nghỉ dưỡng, điểm dừng chân sum vầy bên những người thân yêu. Từ đất liền có tàu cao tốc đưa khách ra đảo miễn phí, bến tàu cách sân bay khoảng 34km và trung tâm thành phố 5km.

Vinpearl Resort & Spa 5 sao, gồm 500 phòng khách sạn và 147 căn biệt thự hướng biển, tất cả các phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Khu nghỉ là sự phản chiếu của tinh hoa kiến trúc hiện đại trong không gian mở chan hòa với thiên nhiên, mỗi căn biệt thự thiết kế tinh tế với bể bơi thư giãn và khoảng sân vườn ngập tràn cây xanh, mở ra khoảng trời bình yên và riêng tư.

Các tiện ích, dịch vụ trong khu nghỉ:

+ Hồ bơi: resort có 6 hồ bơi lớn với 3 hồ bơi khu building và 3 hồ bơi khu villas.

+ Kid’s Club: khu vui chơi có nhiều trò chơi đa dạng như nhà banh, cầu trượt,… có hỗ trợ trông trẻ dưới 3 tuổi.

+ Di chuyển nội khu” resort có xe buggy di chuyển trong khuôn viên.

+ Vinpearl Resort & Spa có 2 nhà hàng: Marina Restaurant và Nha Trang Bay Restaurant cùng 2 quầy bar: Bobby Bar và Sunset Bar.

+ Akoya Spa với nhiều liệu pháp chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, có phòng tắm hơi và phòng xông hơi.

+ Dịch vụ hội họp chuyên nghiệp.

Với vị trí đắc địa, view biển tuyệt đẹp, nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng và tiện ích đẳng cấp bậc nhất, Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay là lựa chọn hoàn hảo cho kỳ nghỉ của bạn.

Xem thêm

Chính sách

- Dưới 04 tuổi miễn phí ở chung phòng với bố mẹ tối đa 02 trẻ.

- Không bắt buộc kê giường phụ khi phòng có 2 trẻ em từ 4 đến 11 tuổi.

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm Ăn sáng

Phụ thu trẻ em từ 04 đến 11 tuổi: 360.000 vnd/trẻ/đêm hoặc kê thêm giường phụ 600.000 vnd/trẻ/đêm

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên, tính như khách thứ 3: 1.200.000vnd/khách/đêm.

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm Ăn sáng + Vui chơi Vinpearl Land ở 1 đêm

Phụ thu trẻ em từ 04 đến 11 tuổi: 1.010.000 vnd/trẻ/đêm hoặc kê thêm giường phụ 1.250.000 vnd/trẻ/đêm.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên, tính như khách thứ 3: 1.850.000vnd/khách/đêm.

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm Ăn sáng + Vui chơi Vinpearl Land ở 2-4 đêm

Phụ thu trẻ em từ 04 đến 11 tuổi: 650.000 vnd/trẻ/đêm hoặc kê thêm giường phụ 890.000 vnd/trẻ/đêm.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên, tính như khách thứ 3: 1.490.000vnd/khách/đêm.

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm 03 bữa ăn

Phụ thu trẻ em từ 04 đến 11 tuổi: 800.000 vnd/trẻ/đêm hoặc kê thêm giường phụ 1.040.000 vnd/trẻ/đêm.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên, tính như khách thứ 3: 2.070.000vnd/khách/đêm.

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm 03 bữa ăn + Vui chơi Vinpearl Land ở 1 đêm

Phụ thu trẻ em từ 04 đến 11 tuổi: 1.450.000 vnd/trẻ/đêm hoặc kê thêm giường phụ 1.690.000 vnd/trẻ/đêm.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên, tính như khách thứ 3: 2.720.000vnd/khách/đêm.

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm 03 bữa ăn + Vui chơi Vinpearl Land ở 2-4 đêm

Phụ thu trẻ em từ 04 đến 11 tuổi: 1.090.000 vnd/trẻ/đêm hoặc kê thêm giường phụ 1.330.000 vnd/trẻ/đêm.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên, tính như khách thứ 3: 2.360.000vnd/khách/đêm.

Phụ thu thêm người giai đoạn: 01/12/2020 đến 30/11/2021

Trẻ em (dưới 4 tuổi) chung giường: Miễn phí.

* Gói Ăn sáng

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu 360,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 600.000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 1,200,000vnd/đêm

* Gói Ăn sáng kèm 1 vòng golf 18 lỗ

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu 360,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 600.000vnd/trẻ/đêm.

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,740,000vnd/đêm.

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm ăn sáng + Vui chơi VinWonders

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 650,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 890.000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 1,490,000vnd/đêm.

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm ăn ba bữa

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 760,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,000,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,000,000vnd/đêm.

* Gói ba bữa, hải sản tối

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 950,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,190,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,380,000vnd/đêm.

* Gói ba bữa, BBQ tối

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 1,020,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,260,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,520,000vnd/đêm.

* Gói ba bữa và vui chơi

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 1,050,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,290,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,290,000vnd/đêm.

* Gói ba bữa, hải sản tối và vui chơi

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 1,240,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,480,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,670,000vnd/đêm.

* Gói ba bữa, BBQ tối và vui chơi

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 1,310,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,550,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,810,000vnd/đêm.

Chính sách huỷ, hoãn

* Giai đoạn Thấp điểm (01.12.2019 - 23.12.2019; 06.01 - 24.01.2020; 03.02 - 29.04.2020; 03.05 - 24.05.2020; 16.08 - 30.11.2020)
Trước (≥) 07 ngày : Không tính phí
Trong giai đoạn 06-04 ngày: 50% các đêm
Sau (≤) 03 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

* Giai đoạn Cao điểm (24.12.2019 - 05.01.2020; 30.04 - 02.05.2020; 25.05 - 15.08.2020)
Trước (≥) 14 ngày: Không tính phí
Trong giai đoạn 13-6 ngày: 50% các đêm
Sau (≤) 07 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

* Giai đoạn lễ, tết (25.01 - 02.02.2020): Không hoàn, không hủy, không thay đổi booking đã đặt.

* Giai đoạn thấp điểm (01/12/2020-23/12/2020; 06/01/2021-11/02/2021; 22/02/2021-29/04/2021; 03/05/2021-24/05/2021; 16/08/2021-30/11/2021)

+ Trước (≥) 07 ngày: Không tính phí
+ Trong giai đoạn 06-04 ngày: 50% các đêm
+ Sau (≤) 03 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

* Giai đoạn cao điểm (24/12/2020-05/01/2021; 30/04/2021-02/05/2021; 25/05/2021-15/08/2021)

+ Trước (≥) 21 ngày: Không tính phí
+ Trong giai đoạn 20-08 ngày: 50% các đêm
+ Sau (≤) 07 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

* Giai đoạn đỉnh điểm (12/02/2021-21/02/2021)

+ Trước (≥) 45 ngày: Không tính phí
+ Trong giai đoạn 44-31 ngày: 50% các đêm
+ Sau (≤) 30 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

Xem thêm

Thông tin hữu ích

Khoảng cách tới trung tâm thành phố:
10,4 km
Khoảng cách tới sân bay:
41,1 km
Số lượng quán bar:
3
Số tầng khách sạn :
5
Số lượng nhà hàng:
3
Thời gian tới sân bay :
72 phút
Khách sạn được xây dựng năm:
2015
Điện áp :
220
Dịch vụ khách sạn:
24h
Thời gian nhận phòng:
1400
Thời gian trả phòng:
1200

Chúng tôi cam kết

Đặt phòng an toàn: Đặt phòng trên Vnbooking các thông tin chi tiết của quý vị được bảo vệ bằng kết nối an toàn.
Đảm bảo riêng tư: Các thông tin của quý vị sẽ chỉ được dùng để đảm bảo yêu cầu cho đặt phòng.
Đảm bảo Giá Tốt nhất: Quý vị tìm thấy phòng đã đặt trực tuyến với giá thấp hơn tại nơi khác? Chúng tôi sẽ tính quý vị cùng giá đó.
Chi tiết hơn xin xem tại Chính sách riêng tư cũng như Điều khoản đặt phòng.
* Hình ảnh, tiêu chuẩn sao, thông tin được cung cấp bởi Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay, có thể không hoàn toàn giống thực tế. Vnbooking không chịu trách nhiệm về các sai khác của thông tin này (nếu có) so với thực tế

Khách hàng đánh giá

Điểm đánh giá trung bình
8.6
Dựa trên 1 đánh giá
Các đánh giá được viết bởi khách của chúng tôi sau đợt lưu trú của họ tại Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay.
 • Nguyễn Hằng
  Vào ngày
  20/01/2020

  Hài lòng với kỳ nghỉ này

  Rộng rãi, cảm thấy rất thoải mái với kỳ nghỉ tại đây.

  Ưu điểm

  
  				

  Điểm trừ

  
  			
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn? Bình luận
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay main point

Tìm khách sạn

Khách cũng thường xem

Địa danh gần Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay