Vinpearl Resort Nha Trang

Vinpearl Resort Nha Trang
Đảo Hòn tre, Hòn Tre / Hòn Tằm / Đảo Ngọc, Nha Trang, Việt Nam
8.4 Điểm từ 45 đánh giá
Giảm 37% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 01/11/2020 đến ngày 11/02/2021. Áp dụng cho đặt trước 30 ngày.
Giảm 30% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 01/11/2020 đến ngày 11/02/2021.
Giảm 10% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 12/02/2021 đến ngày 28/02/2021. Áp dụng cho đặt trước 30 ngày.

Hạng phòng (Giá đã bao gồm VAT + phí dịch vụ) Đặt phòng đảm bảo

Loại phòng Bao gồm Giá bán Số phòng
Deluxe
Deluxe
Ảnh và chi tiết
đồi
32m²

Một giường lớn/Hai giường

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
2,100,000 đ
1,995,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
2,578,000 đ
2,449,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,418,000 đ
3,247,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,895,000 đ
3,701,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,044,000 đ
3,841,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,274,000 đ
4,060,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,521,000 đ
4,295,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,636,000 đ
4,405,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,752,000 đ
4,514,000 đ
Xác nhận sớm!
Deluxe Ocean View
Deluxe Ocean View
Ảnh và chi tiết
Hướng biển
32m²

Một giường lớn/Hai giường

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
2,322,000 đ
2,206,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
2,800,000 đ
2,660,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,640,000 đ
3,458,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,118,000 đ
3,912,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,266,000 đ
4,053,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,496,000 đ
4,272,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,744,000 đ
4,506,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,859,000 đ
4,616,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,974,000 đ
4,725,000 đ
Xác nhận sớm!
Grand Deluxe Room
Grand Deluxe Room
Ảnh và chi tiết
vườn/bể bơi
42m²

Một giường lớn

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
2,322,000 đ
2,206,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
2,800,000 đ
2,660,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,640,000 đ
3,458,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,118,000 đ
3,912,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,266,000 đ
4,053,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,496,000 đ
4,272,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,744,000 đ
4,506,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,859,000 đ
4,616,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,974,000 đ
4,725,000 đ
Xác nhận sớm!
Grand Deluxe Ocean View
Grand Deluxe Ocean View
Ảnh và chi tiết
Hướng biển
42m²

Một giường lớn

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
2,932,000 đ
2,785,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,409,000 đ
3,239,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,249,000 đ
4,037,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,727,000 đ
4,491,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,875,000 đ
4,632,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,106,000 đ
4,851,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,353,000 đ
5,085,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,468,000 đ
5,195,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,584,000 đ
5,304,000 đ
Xác nhận sớm!
Deluxe Junior Suite Hill
Deluxe Junior Suite Hill
Ảnh và chi tiết
Biển
52m²

Một giường lớn

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
2,932,000 đ
2,785,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,409,000 đ
3,239,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,249,000 đ
4,037,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,727,000 đ
4,491,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,875,000 đ
4,632,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,106,000 đ
4,851,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,353,000 đ
5,085,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,468,000 đ
5,195,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,584,000 đ
5,304,000 đ
Xác nhận sớm!
Grand Junior Suite Hill
Grand Junior Suite Hill
Ảnh và chi tiết
Núi
80m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng khách

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
2,932,000 đ
2,785,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,409,000 đ
3,239,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,249,000 đ
4,037,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,727,000 đ
4,491,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,875,000 đ
4,632,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,106,000 đ
4,851,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,353,000 đ
5,085,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,468,000 đ
5,195,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,584,000 đ
5,304,000 đ
Xác nhận sớm!
Deluxe Suite Ocean View
Deluxe Suite Ocean View
Ảnh và chi tiết
Biển
52m²

Một giường lớn

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,154,000 đ
2,996,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,632,000 đ
3,450,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,472,000 đ
4,248,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,949,000 đ
4,702,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,098,000 đ
4,843,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,328,000 đ
5,062,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,575,000 đ
5,297,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,691,000 đ
5,406,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,806,000 đ
5,516,000 đ
Xác nhận sớm!
Grand Deluxe Suite Ocean View
Grand Deluxe Suite Ocean View
Ảnh và chi tiết
Hướng biển
73m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng khách

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,368,000 đ
3,200,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,846,000 đ
3,654,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,686,000 đ
4,452,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,164,000 đ
4,905,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,312,000 đ
5,046,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,542,000 đ
5,265,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,789,000 đ
5,500,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,905,000 đ
5,609,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
6,020,000 đ
5,719,000 đ
Xác nhận sớm!
Grand Privilege Suite
Grand Privilege Suite
Ảnh và chi tiết
biển
151m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Hai giường

Phòng khách


x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,780,000 đ
3,591,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,258,000 đ
4,045,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,098,000 đ
4,843,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,575,000 đ
5,297,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,724,000 đ
5,437,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,954,000 đ
5,656,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
6,201,000 đ
5,891,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
6,316,000 đ
6,001,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
6,432,000 đ
6,110,000 đ
Xác nhận sớm!
Villa 3 Bedroom Duplex Ocean
Villa 3 Bedroom Duplex Ocean
Ảnh và chi tiết
Biển
370m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Hai giường

Phòng khách

x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
8,169,000 đ
7,761,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
9,602,000 đ
9,122,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
12,122,000 đ
11,516,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
13,555,000 đ
12,878,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
14,000,000 đ
13,300,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
14,692,000 đ
13,957,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
15,433,000 đ
14,661,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
15,779,000 đ
14,990,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
16,125,000 đ
15,318,000 đ
Xác nhận sớm!

Tiện nghi khách sạn

 • Free Wifi
 • Nhà hàng
 • Câu lạc bộ đêm
 • Quán bar
 • Thang máy
 • Cửa hàng lưu niệm
 • Thiết bị phòng họp
 • Thiết bị cho người tàn tật
 • Massage
 • Bãi đỗ xe
 • Quán bar gần bể bơi
 • Quán cafe
 • Khu vực hút thuốc
 • Két sắt
 • Phòng gia đình
 • Tầng cao cấp
 • Máy vi tính truy cập internet

Dịch vụ khách sạn

 • Dịch vụ ăn tại phòng
 • Dịch vụ giặt là/giặt khô
 • Đưa đón khách sạn/sân bay
 • Dịch vụ du lịch
 • Dịch vụ trông trẻ
 • Dịch vụ đỗ xe
 • Dịch vụ tại phòng 24h
 • Dịch vụ đưa đón
 • Dịch vụ làm đẹp
 • Người vận chuyển hành lý

Hoạt động và giải trí

 • Phòng thể dục
 • Sân vườn
 • Phòng trò chơi
 • Sân Golf (tại chỗ)
 • Sân Golf (trong vòng 3km)
 • Bể bơi ngoài trời
 • Bãi biển riêng
 • Spa
 • Phòng tắm hơi
 • Thể thao dưới nước (không động cơ)

Thông tin Vinpearl Resort Nha Trang

Nằm trên đảo Hòn Tre xinh đẹp giữa lòng vịnh Nha Trang, Vinpearl Resort 5 sao là tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí được du khách yêu mến gọi tên “Viên ngọc trai lấp lánh gắn trên vương miện của nữ hoàng biển khơi”. Resort gồm 485 phòng nghỉ với kiến trúc tuyệt đẹp, trong đó có 17 phòng hạng sang và 2 phòng tổng thống, khu nghỉ chiều long mọi vị khách bởi dịch vụ và tiện nghi hoàn hảo nhất.

Vinpearl Nha Trang Resort sở hữu bãi tắm tự nhiên dài 700m đẹp nhất vịnh Nha Trang và hệ thống bể bơi ngoài trời lên đến 5.100m2 được bố trí giữa vườn dừa, thảm cỏ và khu vườn ngập tràn cây xanh. Ngoài ra còn nhiều dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, hệ thống nhà hàng, quầy bar, kid’s club, phòng tập gym,…

Lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang, quý khách sẽ thỏa sức mua sắm tại phố mua sắm Vinpearl, công viên giải trí, công viên nước Vinpearl, sân khấu nhạc nước hay thám hiểm đại dương qua Thủy cung Vinpearl lộng lẫy,…

Ngoài ra, Vinpearl có đầy đủ hệ thống phòng họp, tổ chức hội thảo với khoảng 1.500 chỗ và sân khấu ngoài trời có mái che lên tới 5.000 chỗ ngồi, là nơi thường xuyên diễn ra nhiều sự kiện văn hóa – giải trí, đặc biệt là các cuộc thi hoa hậu Việt Nam. Chính vì thế, Vinpearl Resort Nha Trang còn được gọi với tên "đảo sắc đẹp", "đảo thiên đường",...

Xem thêm

Chính sách

Thời gian nhận phòng:14:00
Thời gian trả phòng:11:30

- Dưới 04 tuổi miễn phí ở chung phòng với bố mẹ tối đa 02 trẻ.

- Không bắt buộc kê giường phụ khi phòng có 2 trẻ em từ 4 đến 11 tuổi.

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm Ăn sáng

Phụ thu trẻ em từ 04 đến 11 tuổi: 360.000 vnd/trẻ/đêm hoặc kê thêm giường phụ 600.000 vnd/trẻ/đêm

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên, tính như khách thứ 3: 1.200.000vnd/khách/đêm

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm Ăn sáng + Vui chơi Vinpearl Land ở 1 đêm

Phụ thu trẻ em từ 04 đến 11 tuổi: 1.010.000 vnd/trẻ/đêm hoặc kê thêm giường phụ 1.250.000 vnd/trẻ/đêm.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên, tính như khách thứ 3: 1.850.000vnd/khách/đêm

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm Ăn sáng + Vui chơi Vinpearl Land ở 2-4 đêm

Phụ thu trẻ em từ 04 đến 11 tuổi: 650.000 vnd/trẻ/đêm hoặc kê thêm giường phụ 890.000 vnd/trẻ/đêm.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên, tính như khách thứ 3: 1.490.000vnd/khách/đêm

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm 03 bữa ăn

Phụ thu trẻ em từ 04 đến 11 tuổi: 800.000 vnd/trẻ/đêm hoặc kê thêm giường phụ 1.040.000 vnd/trẻ/đêm.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên, tính như khách thứ 3: 2.070.000vnd/khách/đêm.

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm 03 bữa ăn + Vui chơi Vinpearl Land ở 1 đêm

Phụ thu trẻ em từ 04 đến 11 tuổi: 1.450.000 vnd/trẻ/đêm hoặc kê thêm giường phụ 1.690.000 vnd/trẻ/đêm.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên, tính như khách thứ 3: 2.720.000vnd/khách/đêm.

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm 03 bữa ăn + Vui chơi Vinpearl Land ở 2-4 đêm

Phụ thu trẻ em từ 04 đến 11 tuổi: 1.090.000 vnd/trẻ/đêm hoặc kê thêm giường phụ 1.330.000 vnd/trẻ/đêm.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên, tính như khách thứ 3: 2.360.000vnd/khách/đêm.

Phụ thu thêm người giai đoạn: 01/12/2020 đến 30/11/2021

Trẻ em (dưới 4 tuổi) chung giường: Miễn phí.

* Gói Ăn sáng

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu 360,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 600.000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 1,200,000vnd/đêm

* Gói Ăn sáng kèm 1 vòng golf 18 lỗ

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu 360,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 600.000vnd/trẻ/đêm.

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,740,000vnd/đêm.

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm ăn sáng + Vui chơi VinWonders

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 650,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 890.000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 1,490,000vnd/đêm.

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm ăn ba bữa

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 760,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,000,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,000,000vnd/đêm.

* Gói ba bữa, hải sản tối

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 950,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,190,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,380,000vnd/đêm.

* Gói ba bữa, BBQ tối

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 1,020,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,260,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,520,000vnd/đêm.

* Gói ba bữa và vui chơi

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 1,050,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,290,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,290,000vnd/đêm.

* Gói ba bữa, hải sản tối và vui chơi

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 1,240,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,480,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,670,000vnd/đêm.

* Gói ba bữa, BBQ tối và vui chơi

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 1,310,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,550,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,810,000vnd/đêm.

Chính sách huỷ, hoãn

Từ ngày 01.12.2019 - 30.11.2020

* Giai đoạn Thấp điểm (01.12.2019 - 23.12.2019; 06.01 - 24.01.2020; 03.02 - 29.04.2020; 03.05 - 24.05.2020; 16.08 - 30.11.2020)
Trước (≥) 07 ngày : Không tính phí
Trong giai đoạn 06-04 ngày: 50% các đêm
Sau (≤) 03 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

* Giai đoạn Cao điểm (24.12.2019 - 05.01.2020; 30.04 - 02.05.2020; 25.05 - 15.08.2020)
Trước (≥) 14 ngày: Không tính phí
Trong giai đoạn 13-6 ngày: 50% các đêm
Sau (≤) 07 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

* Giai đoạn Đỉnh điểm (25.01 - 02.02.2020): Không hoàn, không hủy, không thay đổi booking đã đặt.

* Giai đoạn thấp điểm (01/12/2020-23/12/2020; 06/01/2021-11/02/2021; 22/02/2021-29/04/2021; 03/05/2021-24/05/2021; 16/08/2021-30/11/2021)

+ Trước (≥) 07 ngày: Không tính phí
+ Trong giai đoạn 06-04 ngày: 50% các đêm
+ Sau (≤) 03 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

* Giai đoạn cao điểm (24/12/2020-05/01/2021; 30/04/2021-02/05/2021; 25/05/2021-15/08/2021)

+ Trước (≥) 21 ngày: Không tính phí
+ Trong giai đoạn 20-08 ngày: 50% các đêm
+ Sau (≤) 07 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

* Giai đoạn đỉnh điểm (12/02/2021-21/02/2021)

+ Trước (≥) 45 ngày: Không tính phí
+ Trong giai đoạn 44-31 ngày: 50% các đêm
+ Sau (≤) 30 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

Xem thêm

Thông tin hữu ích

Số phòng:
485
Có xe đưa đón sân bay:
Trả phòng:
12.00AM
Khoảng cách từ trung tâm thành phố:
5km
Khoảng cách tới sân bay:
40km
Thời gian nhận phòng sớm nhất :
2.00 PM
Thang máy:
Phòng / tầng không hút thuốc:
Số lượng quán bar:
1
Số tầng:
5
Số lượng nhà hàng :
2
Số phòng :
485
Có Chỗ Đậu Xe:
Dịch vụ phòng 24h:
Điện áp trong phòng:
220v
Thời gian đi tới sân bay:
40 phút
Khách sạn xây vào:
2003

Chúng tôi cam kết

Đặt phòng an toàn: Đặt phòng trên Vnbooking các thông tin chi tiết của quý vị được bảo vệ bằng kết nối an toàn.
Đảm bảo riêng tư: Các thông tin của quý vị sẽ chỉ được dùng để đảm bảo yêu cầu cho đặt phòng.
Đảm bảo Giá Tốt nhất: Quý vị tìm thấy phòng đã đặt trực tuyến với giá thấp hơn tại nơi khác? Chúng tôi sẽ tính quý vị cùng giá đó.
Chi tiết hơn xin xem tại Chính sách riêng tư cũng như Điều khoản đặt phòng.
* Hình ảnh, tiêu chuẩn sao, thông tin được cung cấp bởi Vinpearl Resort Nha Trang, có thể không hoàn toàn giống thực tế. Vnbooking không chịu trách nhiệm về các sai khác của thông tin này (nếu có) so với thực tế

Khách hàng đánh giá

Điểm đánh giá trung bình
8.4
Dựa trên 45 đánh giá
Các đánh giá được viết bởi khách của chúng tôi sau đợt lưu trú của họ tại Vinpearl Resort Nha Trang.
 • Tạ Lê Hải Anh
  Vào ngày
  05/09/2016

  Đánh giá vinpearl nha Trang

  Vị trí đẹp, phòng quá nhỏ, phục vụ tốt

  Ưu điểm

  Phục vụ tốt

  Điểm trừ

  Phòng nhỏ
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn? Bình luận
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  Vào ngày
  10/05/2016

  Kỳ nghỉ đáng nhớ

  Cảm ơn Vnbooking đã tư vấn cho chúng tôi nghỉ tại Vinpearl Resort Nha Trang

  Ưu điểm

  Chất lượng dịch vụ tốt, nhân viên chu đáo nhiệt tình

  Điểm trừ

  Check in còn chậm
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn? Bình luận
 • Lan Hương
  Vào ngày
  29/02/2016

  Đáng để nghỉ dưỡng, thích hợp với gia đình có trẻ nhỏ

  Chúng tôi đã có kỳ nghỉ tuyệt vời tại đây, mọi thứ rất tốt, cảnh quan đẹp, phòng ốc và dịch vụ khác đều ok. Bọn trẻ có nhiều trò chơi để lựa chọn, bố mẹ hoàn toàn yên tâm để con tự do vui chơi trong khu vực này.

  Ưu điểm

  
  				

  Điểm trừ

  
  			
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn? Bình luận
 • Nguyen Thi Hong Hanh
  Vào ngày
  04/11/2015

  Nhan xet Vinpearl Nha Trang

  Chính sách bán phòng khuyến mại giá mua sau tốt hơn giá mua trước của Vinpearl làm tôi thấy không thoải mái/hợp lý.

  Ưu điểm

  
  				

  Điểm trừ

  
  			
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn? Bình luận
 • Le thi Van
  Vào ngày
  30/07/2015

  Đánh giá

  Chất lượng Resort

  Ưu điểm

  Điều kiện vệ sinh tốt
  Thuận tiện với giá phòng bao gồm tất cả các dịch vụ như ăn uống 3 buổi, vui chơi tại công viên...

  Điểm trừ

  Đồ hải sản tại các nhà hàng hàng không được phong phú, chất lượng hải sản bình thường.
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn? Bình luận
Xem thêm
Vinpearl Resort Nha Trang main point

Tìm khách sạn

Khách cũng thường xem

Điều khách hàng hài lòng

"Phục vụ tốt"
Khách hàng
"Chất lượng dịch vụ tốt, nhân viên chu đáo nhiệt tình"
Khách hàng
"Điều kiện vệ sinh tốt Thuận tiện với giá phòng bao gồm tất cả các dịch vụ như ăn uống 3 buổi, vui chơi tại công viên..."
Khách hàng
"Vị trí tốt, nhiều dịch vụ cao cấp"
Khách hàng
"Mọi thứ đều tốt, phòng nghỉ sang trọng, dịch vụ tốt."
Khách hàng
"Hồ bơi đẹp, dịch vụ tốt."
Khách hàng

Địa danh gần Vinpearl Resort Nha Trang