Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc

Vinpearl Resort & Golf Phu Quoc
Bãi Dài, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
8.8 Điểm từ 3 đánh giá

Hạng phòng (Giá đã bao gồm VAT + phí dịch vụ) Đặt phòng đảm bảo

Loại phòng Bao gồm Giá bán Số phòng
Deluxe Garden View
Deluxe Garden View
Ảnh và chi tiết
Vườn
42m²

Một giường lớn/Hai giường

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
3,000,000 đ
2,850,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
4,200,000 đ
3,990,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
4,882,000 đ
4,638,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
5,776,000 đ
5,488,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
6,082,000 đ
5,778,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
Điều kiện hủy
6,106,000 đ
5,801,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
Điều kiện hủy
6,624,000 đ
6,292,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
6,976,000 đ
6,628,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa, BBQ tối
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
7,306,000 đ
6,941,000 đ
Xác nhận sớm!
Deluxe Ocean View
Deluxe Ocean View
Ảnh và chi tiết
Hướng biển
42m²

Một giường lớn/Hai giường

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
3,318,000 đ
3,152,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
4,518,000 đ
4,292,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
5,200,000 đ
4,940,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
6,094,000 đ
5,789,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
6,400,000 đ
6,080,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
Điều kiện hủy
6,424,000 đ
6,102,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
Điều kiện hủy
6,941,000 đ
6,594,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
7,294,000 đ
6,929,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa, BBQ tối
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
7,624,000 đ
7,242,000 đ
Xác nhận sớm!
Senior Suite Garden View
Senior Suite Garden View
Ảnh và chi tiết
Hướng vườn
80m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng khách

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
4,188,000 đ
3,979,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
5,388,000 đ
5,119,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
6,071,000 đ
5,767,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
6,965,000 đ
6,616,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
7,271,000 đ
6,907,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
Điều kiện hủy
7,294,000 đ
6,929,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
Điều kiện hủy
7,812,000 đ
7,421,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
8,165,000 đ
7,756,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa, BBQ tối
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
8,494,000 đ
8,069,000 đ
Xác nhận sớm!
Senior Suite Ocean View
Senior Suite Ocean View
Ảnh và chi tiết
Biển
80m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn/Hai giường

Phòng khách

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
4,506,000 đ
4,281,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
5,706,000 đ
5,421,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
6,388,000 đ
6,069,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
7,282,000 đ
6,918,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
7,588,000 đ
7,209,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
Điều kiện hủy
7,612,000 đ
7,231,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
Điều kiện hủy
8,129,000 đ
7,723,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
8,482,000 đ
8,058,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa, BBQ tối
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
8,812,000 đ
8,371,000 đ
Xác nhận sớm!
Family Suite
Family Suite
Ảnh và chi tiết
biển
80m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Hai giường


(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
5,094,000 đ
4,839,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
7,494,000 đ
7,119,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
8,859,000 đ
8,416,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
10,647,000 đ
10,115,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
11,259,000 đ
10,696,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
Điều kiện hủy
11,306,000 đ
10,741,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
Điều kiện hủy
12,341,000 đ
11,724,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
13,047,000 đ
12,395,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa, BBQ tối
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
13,706,000 đ
13,021,000 đ
Xác nhận sớm!
2- Bedroom Villa Garden View
2- Bedroom Villa Garden View
Ảnh và chi tiết
Vườn
190m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Hai giường

Phòng khách


x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
6,000,000 đ
5,700,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
8,400,000 đ
7,980,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
9,765,000 đ
9,276,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
11,553,000 đ
10,975,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
12,165,000 đ
11,556,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
Điều kiện hủy
12,212,000 đ
11,601,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
Điều kiện hủy
13,247,000 đ
12,585,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
13,953,000 đ
13,255,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa, BBQ tối
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
14,612,000 đ
13,881,000 đ
Xác nhận sớm!
2- Bedroom Villa Ocean View
2- Bedroom Villa Ocean View
Ảnh và chi tiết
Biển
190m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Hai giường

Phòng khách


x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
7,188,000 đ
6,829,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
9,588,000 đ
9,109,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
10,953,000 đ
10,405,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
12,741,000 đ
12,104,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
13,353,000 đ
12,685,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
Điều kiện hủy
13,400,000 đ
12,730,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
Điều kiện hủy
14,435,000 đ
13,714,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
15,141,000 đ
14,384,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa, BBQ tối
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
15,800,000 đ
15,010,000 đ
Xác nhận sớm!
3- Bedroom Villa Garden View
3- Bedroom Villa Garden View
Ảnh và chi tiết
vườn
290m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Hai giường

Phòng khách

x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
8,988,000 đ
8,539,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
12,588,000 đ
11,959,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
14,635,000 đ
13,904,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
17,318,000 đ
16,452,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
18,235,000 đ
17,324,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
Điều kiện hủy
18,306,000 đ
17,391,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
Điều kiện hủy
19,859,000 đ
18,866,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
20,918,000 đ
19,872,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa, BBQ tối
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
21,906,000 đ
20,811,000 đ
Xác nhận sớm!
4- Bedroom Villa Garden View
4- Bedroom Villa Garden View
Ảnh và chi tiết
Hướng vườn
360m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Một giường lớn

Phòng ngủ 4: Hai giường

Phòng khách

x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
11,988,000 đ
11,389,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
16,788,000 đ
15,949,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
19,518,000 đ
18,542,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
23,094,000 đ
21,939,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
24,318,000 đ
23,102,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
Điều kiện hủy
24,412,000 đ
23,191,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
Điều kiện hủy
26,482,000 đ
25,158,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
27,894,000 đ
26,499,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa, BBQ tối
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
29,212,000 đ
27,751,000 đ
Xác nhận sớm!
4- Bedroom Villa Ocean View
4- Bedroom Villa Ocean View
Ảnh và chi tiết
Hướng biển
360m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Một giường lớn

Phòng ngủ 4: Hai giường

Phòng khách

x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
13,165,000 đ
12,506,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
17,965,000 đ
17,066,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
20,694,000 đ
19,659,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
24,271,000 đ
23,057,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
25,494,000 đ
24,219,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
Điều kiện hủy
25,588,000 đ
24,309,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
Điều kiện hủy
27,659,000 đ
26,276,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
29,071,000 đ
27,617,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa, BBQ tối
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
30,388,000 đ
28,869,000 đ
Xác nhận sớm!

Tiện nghi khách sạn

 • Free Wifi
 • Nhà hàng
 • Câu lạc bộ đêm
 • Thang máy
 • Thiết bị phòng họp
 • Massage
 • Bãi đỗ xe
 • Khu vực hút thuốc
 • Két sắt
 • Phòng gia đình
 • Máy vi tính truy cập internet

Dịch vụ khách sạn

 • Dịch vụ ăn tại phòng
 • Dịch vụ giặt là/giặt khô
 • Đưa đón khách sạn/sân bay
 • Dịch vụ du lịch
 • Dịch vụ trông trẻ
 • Dịch vụ đỗ xe
 • Dịch vụ tại phòng 24h
 • Dịch vụ đưa đón
 • Dịch vụ làm đẹp
 • Người vận chuyển hành lý

Hoạt động và giải trí

 • Phòng thể dục
 • Sân Golf (tại chỗ)
 • Bể bơi trong nhà
 • Bể sục
 • Câu lạc bộ trẻ em
 • Bể bơi ngoài trời
 • Bể bơi trẻ em
 • Tắm hơi
 • Spa
 • Phòng tắm hơi
 • Sân chơi Tennis

Thông tin Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc

Nằm ở phía Bắc Đảo, trải dài trên đường bờ biển dọc theo Bãi Dài – một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất Phú Quốc, Vinpearl Resort & Golf là điểm đến lý tưởng cho các kỳ nghỉ dưỡng với dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. Khu nghỉ chỉ cách khu vui chơi Vinpearl Land tầm 1.5km và Vinpearl Safari chừng 5.6km, cách thị trấn Dương Đông khoảng 22km và sân bay Phú Quốc 33km.

Resort đẹp mê ly và sang trọng trong phong cách thiết kế kiến trúc châu Âu tân cổ điển, nằm kế sân gofl 18 hố độc đáo trong khu rừng nguyên sinh tự nhiên, là lựa chọn tuyệt vời cho kỳ nghỉ yên bình hay tổ chức những sự kiện, bữa tiệc ngoài trời bên hồ bơi lớn và bãi biển với quy mô lên đến 3.000 người.

Vinpearl Phú Quốc Resort & Golf bao gồm 402 phòng nghỉ và 220 biệt thự được chia thành nhiều hạng phòng khác nhau, tất cả đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, nội thất bài trí tinh tế, sang trọng. Hầu hết các phòng đều có ban công hướng hồ bơi và bãi biển thơ mộng, mang lại cảm giác thư giãn và dễ chịu vô cùng.

Tại Vinpearl Resort & Golf Phu Quoc có 3 nhà hàng lớn chuyên phục vụ các món Á, Âu, 2 bar và 1 club, bể bơi lớn ngoài trời, Spa, phòng tập Gym và nhiều hoạt động vui chơi giải trí độc đáo như công viên giải trí, công viên nước, lặn biển, sân golf mini,…

Vị trí đắc địa, tiện nghi hiện đại, thiết kế sang trọng và dịch vụ chuyên nghiệp, vì thế, Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Golf được nhiều sao Việt lựa chọn nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện, tiệc cưới,…

Xem thêm

Chính sách

Thời gian nhận phòng:14:00
Thời gian trả phòng:12:00

Phụ thu thêm người

Trẻ em (dưới 4 tuổi) chung giường: Miễn phí.

* Gói Ăn sáng (01/12/2019 đến 30/11/2020)
- Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ: 1.200.000 đ
- Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ: 600.000 đ. Không giường phụ: 360.000 đ

* Gói Ăn 3 bữa (01/12/2019 đến 30/11/2020)

- Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ: 2.070.000 đ
- Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ: 1.040.000 đ. Không giường phụ: 800.000 đ

Giai đoạn 29/04/2019 đến 30/11/2020

* Gói Ăn sáng + Vui chơi (1 đêm)

- Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ:1.900.000 đ
- Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ: 1.300.000 đ. Không giường phụ: 1.060.000 đ

* Gói Ăn sáng + Vui chơi (2-4 đêm)

- Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ:1.710.000 đ
- Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ: 1.110.000 đ. Không giường phụ: 870.000 đ

* Gói Ăn 3 bữa + Vui chơi (1 đêm)

- Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ: 2.770.000 đ
- Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ: 1.740.000 đ. Không giường phụ: 1.500.000 đ

* Gói Ăn 3 bữa + Vui chơi (2-4 đêm)

- Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ: 2.580.000 đ
- Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ: 1.550.000 đ. Không giường phụ: 1.310.000 đ


Phụ thu thêm người giai đoạn: 01/12/2020 đến 30/11/2021

Trẻ em (dưới 4 tuổi) chung giường: Miễn phí.

* Gói Ăn sáng

- Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ: 1.200.000 đ
- Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ: 600.000 đ. Không giường phụ: 360.000 đ

* Gói Ăn sáng kèm 1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung. Áp dụng phụ thu nếu khách dùng xe điện riêng, thanh toán trực tiếp tại sân golf

- Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ: 2.740.000 đ
- Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ: 600.000 đ. Không giường phụ: 360.000 đ

* Gói phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders & Safari

- Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ: 1.710.000 đ
- Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ: 1.110.000 đ. Không giường phụ: 870.000 đ

* Gói ba bữa
- Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ: 2.000.000 đ
- Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ: 1.000.000 đ. Không giường phụ: 760.000 đ
* Gói ba bữa, hải sản tối
- Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ: 2.380.000 đ
- Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ: 1.190.000 đ. Không giường phụ: 950.000 đ
* Gói ba bữa và vui chơi
- Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ: 2.510.000 đ
- Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ: 1.510.000 đ. Không giường phụ: 1.270.000 đ
* Gói ba bữa, hải sản tối và vui chơi

- Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ: 2.890.000 đ
- Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ: 1.700.000 đ. Không giường phụ: 1.460.000 đ

Chính sách huỷ, hoãn

* Giai đoạn thấp điểm 1/10/2020 - 30/11/2021

+ Trước (≥) 07 ngày: Không phạt
+ Trong giai đoạn 06-04 ngày: 50% các đêm
+ Sau (≤) 03 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

* Giai đoạn cao điểm 24/12/2020 - 07/01/2021, 30/04/2021-02/05/2021

+ Trước (≥) 14 ngày: Không phạt
+ Trong giai đoạn 13-08 ngày: 50% các đêm
+ Sau (≤) 07 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

* Giai đoạn đỉnh điểm 12/02/2021 - 21/02/2021

+ Trước (≥) 21 ngày: Không phạt
+ Trong giai đoạn 20-15 ngày: 50% các đêm
+ Sau (≤) 14 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

* Lễ Tết: không hoãn hủy, sửa đổi.

Xem thêm

Thông tin hữu ích

Số phòng:
402
Cách Vinpearl Land Phú Quốc:
1.5 km
Cách Vinpearl Safari:
5.6 km
Cách thị trấn Dương Đông:
22.6 km

Chúng tôi cam kết

Đặt phòng an toàn: Đặt phòng trên Vnbooking các thông tin chi tiết của quý vị được bảo vệ bằng kết nối an toàn.
Đảm bảo riêng tư: Các thông tin của quý vị sẽ chỉ được dùng để đảm bảo yêu cầu cho đặt phòng.
Đảm bảo Giá Tốt nhất: Quý vị tìm thấy phòng đã đặt trực tuyến với giá thấp hơn tại nơi khác? Chúng tôi sẽ tính quý vị cùng giá đó.
Chi tiết hơn xin xem tại Chính sách riêng tư cũng như Điều khoản đặt phòng.
* Hình ảnh, tiêu chuẩn sao, thông tin được cung cấp bởi Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc, có thể không hoàn toàn giống thực tế. Vnbooking không chịu trách nhiệm về các sai khác của thông tin này (nếu có) so với thực tế

Khách hàng đánh giá

Điểm đánh giá trung bình
8.8
Dựa trên 3 đánh giá
Các đánh giá được viết bởi khách của chúng tôi sau đợt lưu trú của họ tại Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc.
 • Le Duy An
  Vào ngày
  11/02/2020

  Gia đình tôi đã có 1 kỳ nghỉ thật sự thoải mái

  Cảm ơn Vinpearl resort & golf Phú Quốc. Gia đình tôi đã có 1 kỳ nghỉ thật sự thoải mái.

  Ưu điểm

  
  				

  Điểm trừ

  
  			
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn? Bình luận
 • Hoàng Thị Lệ Hằng
  Vào ngày
  01/04/2018

  Nhận xet

  Thật tuyệt vời khi đại gđ chúng tôi nghỉ ở đây, villa 4 phòng ngủ gđ ở đẹp, cảnh quan mỹ mãn, nhà hướng vườn nhưng vẫn gần bãi biển và trung tâm, lễ tân và nhân viên thân thiện, nhiệt tình, rất rất tiếc là gđ đã ko chọn nghỉ tại đây cả kỳ nghỉ,mà muốn trải nghiệm thêm nên đã chuyển sang nơi khác vào ngày hôm sau. Vô cùng cám ơn bạn Nhung của vnbooking đã quá nhiệt tình giúp gđ có sự lựa chọn tốt cho kỳ nghỉ, sẽ luôn nhớ đến bạn trong các kỳ nghỉ tiếp theo. Trân trọng!

  Ưu điểm

  
  				

  Điểm trừ

  
  			
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn? Bình luận
 • Đào thị thanh thúy
  Vào ngày
  09/08/2016

  Ý kiến đánh giá về Phú Quốc

  Nhân viên đón tiếp khách tại sảnh lễ tân đã hướng dẫn nhầm khách nhận phòng lại đưa khách ra sân bay

  Ưu điểm

  Bãi biển riêng thích hợp cho kỳ nghi dưỡng của gia đình, không gian đẹp , khí hậu trong lành.

  Điểm trừ

  1 số Nhân viên lễ tân làm thủ tục quá chậm chưa chuyên nghiệp, khâu đón tiếp chưa có sự sắp xếp nên khách ra vào lộn xộn , khách đi về nhận phòng lại hướng dẫn khách lên ô tô chở ra sân bay mà không hỏi khách kỹ càng. gần mất 1 ngày mới được về phòng 17 giờ quá mệt mỏi cho 1 chặng đường . trong khi nhân viên đón tiếp tại sân bay thì có thông tin đón đoàn, còn nhân viên lễ tân tìm mãi không được booking của khách vì đoàn của mình có 1 vuocher và đặt qua Vnbooking .
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn? Bình luận
Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc main point

Tìm khách sạn

Khách cũng thường xem

Điều khách hàng hài lòng

"Bãi biển riêng thích hợp cho kỳ nghi dưỡng của gia đình, không gian đẹp , khí hậu trong lành."
Khách hàng

Địa danh gần Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc