Vinpearl Discovery Cửa Hội

Vinpearl Discovery Cua Hoi
Bình Minh, Hải Giang 1, Nghi Hải, Tx. Cửa Lò, Nghệ An
8.3 Điểm từ 2 đánh giá

Hạng phòng (Giá đã bao gồm VAT + phí dịch vụ) Đặt phòng đảm bảo

Loại phòng Bao gồm Giá bán Số phòng
Deluxe
Deluxe
Ảnh và chi tiết
vườn
36m²

Một giường lớn/Hai giường

DU LỊCH AN TOÀN – NGHỈ DƯỠNG 5 SAO

- Phòng bao gồm bữa sáng tiêu chuẩn

-  Miễn phí nhận phòng sớm, trả phòng muộn không quá 04 tiếng (tùy thuộc tình trạng của khách sạn)

-  Miễn phí phụ thu 01 trẻ em trên 01 phòng/ 01 villas

Điều kiện áp dụng

- Không hoàn hủy, chỉ được chuyển giai đoạn trong trường hợp bất khả kháng ( Dịch bệnh , thiên tại … )

- Không áp dụng cho giai đoạn đỉnh điểm (nếu có)

- Thanh toán 100% ngay sau khi đặt phòng

Thời gian áp dụng: 26/08/2020 - 11/02/2021

Xem thêm
1,100,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
1,471,000 đ
1,397,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
3,353,000 đ
3,185,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
4,247,000 đ
4,035,000 đ
Xác nhận sớm!
Deluxe Ocean
Deluxe Ocean
Ảnh và chi tiết
biển
36m²

Một giường lớn/Hai giường

DU LỊCH AN TOÀN – NGHỈ DƯỠNG 5 SAO

- Phòng bao gồm bữa sáng tiêu chuẩn

-  Miễn phí nhận phòng sớm, trả phòng muộn không quá 04 tiếng (tùy thuộc tình trạng của khách sạn)

-  Miễn phí phụ thu 01 trẻ em trên 01 phòng/ 01 villas

Điều kiện áp dụng

- Không hoàn hủy, chỉ được chuyển giai đoạn trong trường hợp bất khả kháng ( Dịch bệnh , thiên tại … )

- Không áp dụng cho giai đoạn đỉnh điểm (nếu có)

- Thanh toán 100% ngay sau khi đặt phòng

Thời gian áp dụng: 26/08/2020 - 11/02/2021

Xem thêm
1,500,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
1,894,000 đ
1,799,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
3,776,000 đ
3,588,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
4,671,000 đ
4,437,000 đ
Xác nhận sớm!
Junior Suite
Junior Suite
Ảnh và chi tiết
vườn
59m²

Một giường lớn

DU LỊCH AN TOÀN – NGHỈ DƯỠNG 5 SAO

- Phòng bao gồm bữa sáng tiêu chuẩn

-  Miễn phí nhận phòng sớm, trả phòng muộn không quá 04 tiếng (tùy thuộc tình trạng của khách sạn)

-  Miễn phí phụ thu 01 trẻ em trên 01 phòng/ 01 villas

Điều kiện áp dụng

- Không hoàn hủy, chỉ được chuyển giai đoạn trong trường hợp bất khả kháng ( Dịch bệnh , thiên tại … )

- Không áp dụng cho giai đoạn đỉnh điểm (nếu có)

- Thanh toán 100% ngay sau khi đặt phòng

Thời gian áp dụng: 26/08/2020 - 11/02/2021

Xem thêm
1,750,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
2,176,000 đ
2,068,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
4,059,000 đ
3,856,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
4,953,000 đ
4,705,000 đ
Xác nhận sớm!
Senior Suite
Senior Suite
Ảnh và chi tiết
biển
72m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng khách

DU LỊCH AN TOÀN – NGHỈ DƯỠNG 5 SAO

- Phòng bao gồm bữa sáng tiêu chuẩn

-  Miễn phí nhận phòng sớm, trả phòng muộn không quá 04 tiếng (tùy thuộc tình trạng của khách sạn)

-  Miễn phí phụ thu 01 trẻ em trên 01 phòng/ 01 villas

Điều kiện áp dụng

- Không hoàn hủy, chỉ được chuyển giai đoạn trong trường hợp bất khả kháng ( Dịch bệnh , thiên tại … )

- Không áp dụng cho giai đoạn đỉnh điểm (nếu có)

- Thanh toán 100% ngay sau khi đặt phòng

Thời gian áp dụng: 26/08/2020 - 11/02/2021

Xem thêm
2,150,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
2,600,000 đ
2,470,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
4,482,000 đ
4,258,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
5,376,000 đ
5,108,000 đ
Xác nhận sớm!
2-bedroom Villa Ocean
2-bedroom Villa Ocean
Ảnh và chi tiết
biển
141m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Hai giường

Phòng khách

DU LỊCH AN TOÀN – NGHỈ DƯỠNG 5 SAO

- Phòng bao gồm bữa sáng tiêu chuẩn

-  Miễn phí nhận phòng sớm, trả phòng muộn không quá 04 tiếng (tùy thuộc tình trạng của khách sạn)

-  Miễn phí phụ thu 01 trẻ em trên 01 phòng/ 01 villas

Điều kiện áp dụng

- Không hoàn hủy, chỉ được chuyển giai đoạn trong trường hợp bất khả kháng ( Dịch bệnh , thiên tại … )

- Không áp dụng cho giai đoạn đỉnh điểm (nếu có)

- Thanh toán 100% ngay sau khi đặt phòng

Thời gian áp dụng: 26/08/2020 - 11/02/2021

Xem thêm
2,600,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
3,671,000 đ
3,487,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
7,435,000 đ
7,064,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
9,224,000 đ
8,762,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
Điều kiện hủy
9,882,000 đ
9,388,000 đ
Xác nhận sớm!
4-bedroom Villa Ocean
4-bedroom Villa Ocean
Ảnh và chi tiết
biển
269m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Một giường lớn

Phòng ngủ 4: Hai giường

Phòng khách

DU LỊCH AN TOÀN – NGHỈ DƯỠNG 5 SAO

- Phòng bao gồm bữa sáng tiêu chuẩn

-  Miễn phí nhận phòng sớm, trả phòng muộn không quá 04 tiếng (tùy thuộc tình trạng của khách sạn)

-  Miễn phí phụ thu 01 trẻ em trên 01 phòng/ 01 villas

Điều kiện áp dụng

- Không hoàn hủy, chỉ được chuyển giai đoạn trong trường hợp bất khả kháng ( Dịch bệnh , thiên tại … )

- Không áp dụng cho giai đoạn đỉnh điểm (nếu có)

- Thanh toán 100% ngay sau khi đặt phòng

Thời gian áp dụng: 26/08/2020 - 11/02/2021

Xem thêm
4,100,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
7,341,000 đ
6,974,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
14,871,000 đ
14,127,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
18,447,000 đ
17,525,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
Điều kiện hủy
19,765,000 đ
18,776,000 đ
Xác nhận sớm!

Tiện nghi khách sạn

 • Free Wifi
 • Nhà hàng
 • Câu lạc bộ đêm
 • Quán bar
 • Thang máy
 • Cửa hàng lưu niệm
 • Thiết bị phòng họp
 • Massage
 • Bãi đỗ xe
 • Quán bar gần bể bơi
 • Quán cafe
 • Khu vực hút thuốc
 • Két sắt
 • Phòng gia đình
 • Tầng cao cấp
 • Máy vi tính truy cập internet

Dịch vụ khách sạn

 • Dịch vụ ăn tại phòng
 • Dịch vụ giặt là/giặt khô
 • Dịch vụ du lịch
 • Dịch vụ trông trẻ
 • Dịch vụ đỗ xe
 • Dịch vụ tại phòng 24h
 • Dịch vụ đưa đón
 • Dịch vụ làm đẹp
 • Người vận chuyển hành lý

Hoạt động và giải trí

 • Phòng thể dục
 • Bể bơi ngoài trời
 • Spa

Thông tin Vinpearl Discovery Cửa Hội

Khu vực: Biển Cửa Hội | Số phòng: 184

Nằm dọc theo bãi biển Cửa Hội bình lặng và hoang sơ, tiếp giáp sông Lam, cách sân bay Vinh khoảng 17km và trung tâm du lịch Cửa Lò 5km, Vinpearl Discovery Cửa Hội là tổ hợp khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng hàng đầu tại mảnh đất miền Trung. Được thiết kế hiện đại, thanh lịch cùng những dịch vụ tốt nhất, mang đến cho du khách những trải nghiệm trên sự mong đợi.

Khu nghỉ Vinpearl Nghệ An gồm 15 biệt thự có tầm nhìn thoáng rộng ra biển xanh và tòa nhà 5 tầng với hệ thống 184 phòng khách sạn được thiết kế gần gũi với thiên nhiên cùng những tiện ích đẳng cấp được sắp xếp khéo léo, từ nội thất đến những chi tiết nhỏ như rèm cửa, màu sơn, ga trải giường, hệ thống đèn,… đều được chọn lựa kỹ lưỡng và bố trí phù hợp với không gian.

Những căn phòng có hướng nhìn ra biển, khu hồ bơi hay những sân vườn xanh mướt, khiến mọi khoảnh khắc khi thức dậy mỗi sáng đều trong lành và trọn vẹn. Dù lựa chọn hạng phòng nào thì Vinpearl Cửa Hội Resort & Villas đều mang đến những trải nghiệm khó quên tại khu nghỉ dưỡng hàng đầu xứ Nghệ.

Không chỉ thổi hồn vào những món ăn bản địa đặc trưng mà các nhà hàng trong khu nghỉ đều mang tới cho du khách hành trình trải nghiệm ẩm thực ba miền và những thực đơn Á – Âu đặc sắc dưới bàn tay tài hoa của đầu bếp trứ danh… Ngoài ra, khu nghỉ còn thiết kế đa tiện ích trải nghiệm như gym, spa, sân tennis, hồ bơi ngoài trời,… mang đến kỳ nghỉ trọn vẹn cho du khách.

Không gian trong lành, bình yên cùng sự tiện nghi, đẳng cấp, Vinpearl Cua Hoi chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho bạn tại xứ Nghệ.

Xem thêm

Chính sách

Thời gian nhận phòng:14:00
Thời gian trả phòng:12:00

- Dưới 4 tuổi: Miễn phí ngủ chung giường với bố mẹ.

- Villa không kê được giường phụ

*Phụ thu áp dụng dựa trên giá gồm phòng và ăn sáng
- Từ 4 đến dưới 12 tuổi: Phụ thu 360,000 vnđ/trẻ/đêm ngủ chung giường bố mẹ hoặc kê giường phụ 600,000 vnđ/trẻ/đêm (không bắt buộc kê giường phụ khi phòng có 2 trẻ em)
- Trẻ từ 12 tuổi trở lên: Tính như người lớn, bắt buộc kê giường phụ là 1,200,000 vnđ/giường/đêm.

* Phụ thu áp dụng dựa trên giá gồm ăn 3 bữa
- Từ 4 đến dưới 12 tuổi: phụ thu 820,000 vnđ/trẻ/đêm ngủ chung giường bố mẹ hoặc kê giường phụ 1,060,000 vnđ/trẻ/đêm (không bắt buộc kê giường phụ khi phòng có 2 trẻ em)
- Trẻ từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn, bắt buộc kê giường phụ là 2,070,000 vnđ/giường/đêm.

*** Phụ thu từ 01/12/2020 - 30/11/2021

*Phụ thu áp dụng dựa trên giá gồm phòng và ăn sáng
- Từ 4 đến dưới 12 tuổi: Phụ thu 360,000 vnđ/trẻ/đêm ngủ chung giường bố mẹ hoặc kê giường phụ 600,000 vnđ/trẻ/đêm (không bắt buộc kê giường phụ khi phòng có 2 trẻ em)
- Trẻ từ 12 tuổi trở lên: Tính như người lớn, bắt buộc kê giường phụ là 840,000 vnđ/giường/đêm.

* Phụ thu áp dụng dựa trên giá gồm ăn 3 bữa
- Từ 4 đến dưới 12 tuổi: phụ thu 760,000 vnđ/trẻ/đêm ngủ chung giường bố mẹ hoặc kê giường phụ 1,000,000 vnđ/trẻ/đêm (không bắt buộc kê giường phụ khi phòng có 2 trẻ em)
- Trẻ từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn, bắt buộc kê giường phụ là1,640,000 vnđ/giường/đêm.
* Phụ thu áp dụng dựa trên giá gồm ăn 3 bữa, hải sản tối
- Từ 4 đến dưới 12 tuổi: phụ thu 950,000 vnđ/trẻ/đêm ngủ chung giường bố mẹ hoặc kê giường phụ 1,190,000 vnđ/trẻ/đêm (không bắt buộc kê giường phụ khi phòng có 2 trẻ em)
- Trẻ từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn, bắt buộc kê giường phụ là 2,020,000 vnđ/giường/đêm.

* Phụ thu áp dụng dựa trên giá gồm ăn 3 bữa, BBQ tối
- Từ 4 đến dưới 12 tuổi: phụ thu 1,020,000 vnđ/trẻ/đêm ngủ chung giường bố mẹ

Chính sách huỷ, hoãn

Giai đoạn cao điểm (25.05 - 15.08)

Hủy trước 21 ngày so với ngày đến, không tính phí.

Hủy phòng trong vòng 20-8 ngày so với ngày đến, phạt 50% tổng booking

Hủy trong vòng 7 ngày so với ngày đến hoặc không đến, phạt 100% tổng booking

Giai đoạn đỉnh điểm ( 30.04 - 02.05): không áp dụng hoàn, hủy hay thay đổi thông tin đặt phòng.

Giai đoạn thấp điểm (các ngày còn lại)

Hủy trước 7 ngày so với ngày đến, không tính phí.

Hủy phòng trong vòng 6-4 ngày so với ngày đến, tính phí 50% tổng booking

Hủy trong vòng 3 ngày so với ngày đến hoặc không đến, tính phí 100% tổng booking

Xem thêm

Thông tin hữu ích

Cách trung tâm du lịch Cửa Lò:
5 Km
Cách thành phố Vinh:
15 Km

Chúng tôi cam kết

Đặt phòng an toàn: Đặt phòng trên Vnbooking các thông tin chi tiết của quý vị được bảo vệ bằng kết nối an toàn.
Đảm bảo riêng tư: Các thông tin của quý vị sẽ chỉ được dùng để đảm bảo yêu cầu cho đặt phòng.
Đảm bảo Giá Tốt nhất: Quý vị tìm thấy phòng đã đặt trực tuyến với giá thấp hơn tại nơi khác? Chúng tôi sẽ tính quý vị cùng giá đó.
Chi tiết hơn xin xem tại Chính sách riêng tư cũng như Điều khoản đặt phòng.
* Hình ảnh, tiêu chuẩn sao, thông tin được cung cấp bởi Vinpearl Discovery Cửa Hội, có thể không hoàn toàn giống thực tế. Vnbooking không chịu trách nhiệm về các sai khác của thông tin này (nếu có) so với thực tế

Khách hàng đánh giá

Điểm đánh giá trung bình
8.3
Dựa trên 2 đánh giá
Các đánh giá được viết bởi khách của chúng tôi sau đợt lưu trú của họ tại Vinpearl Discovery Cửa Hội.
 • Lan
  Vào ngày
  05/02/2020

  Về Vinpearl Cửa Hội

  Yên tĩnh, phù hợp để nghỉ dưỡng. Hồ bơi sạch sẽ

  Ưu điểm

  
  				

  Điểm trừ

  
  			
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn? Bình luận
 • Trieu thi lanh tuyen
  Vào ngày
  08/07/2017

  Danh gia

  Danh gia phòng 

  Ưu điểm

  Tốt

  Điểm trừ

  đồ ăn không ngon
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn? Bình luận
Vinpearl Discovery Cửa Hội main point

Tìm khách sạn

Khách cũng thường xem

Điều khách hàng hài lòng

"Tốt "
Khách hàng

Địa danh gần Vinpearl Discovery Cửa Hội