Vinpearl Discovery Greenhill Phú Quốc

Vinpearl Discovery Greenhill Phu Quoc
Tên cũ/Tên khác: Vinpearl Phú Quốc Paradise Resort & Villas
Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Phú Quốc
8.9 Điểm từ 2 đánh giá

Hạng phòng (Giá đã bao gồm VAT + phí dịch vụ) Đặt phòng đảm bảo

Loại phòng Bao gồm Giá bán Số phòng
2-Bedroom Villa
2-Bedroom Villa
Ảnh và chi tiết
261m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Hai giường

Phòng khách


x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
5,365,000 đ
5,150,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
7,765,000 đ
7,454,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
9,129,000 đ
8,764,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
10,918,000 đ
10,481,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
11,529,000 đ
11,068,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
Điều kiện hủy
11,577,000 đ
11,113,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
Điều kiện hủy
12,612,000 đ
12,107,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
13,318,000 đ
12,785,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa, BBQ tối
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
13,977,000 đ
13,417,000 đ
Xác nhận sớm!
3-Bedroom Villa
3-Bedroom Villa
Ảnh và chi tiết
279m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Hai giường

Phòng khách

x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
8,047,000 đ
7,725,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
11,647,000 đ
11,181,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
13,694,000 đ
13,146,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
16,377,000 đ
15,721,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
17,294,000 đ
16,602,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
Điều kiện hủy
17,365,000 đ
16,670,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
Điều kiện hủy
18,918,000 đ
18,161,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
19,977,000 đ
19,177,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa, BBQ tối
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
20,965,000 đ
20,126,000 đ
Xác nhận sớm!
3-Bedroom Villa Ocean view
3-Bedroom Villa Ocean view
Ảnh và chi tiết
279m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Hai giường

Phòng khách

x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
9,129,000 đ
8,764,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
12,729,000 đ
12,220,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
14,777,000 đ
14,185,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
17,459,000 đ
16,760,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
18,377,000 đ
17,641,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
Điều kiện hủy
18,447,000 đ
17,709,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
Điều kiện hủy
20,000,000 đ
19,200,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
21,059,000 đ
20,216,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa, BBQ tối
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
22,047,000 đ
21,165,000 đ
Xác nhận sớm!
4-Bedroom Villa
4-Bedroom Villa
Ảnh và chi tiết
405m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Hai giường

Phòng ngủ 4: Một giường lớn

Phòng khách

x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
10,729,000 đ
10,300,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
15,529,000 đ
14,908,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
18,259,000 đ
17,528,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
Điều kiện hủy
21,835,000 đ
20,962,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
23,059,000 đ
22,136,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
Điều kiện hủy
23,153,000 đ
22,227,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
Điều kiện hủy
25,224,000 đ
24,215,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
26,635,000 đ
25,570,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa, BBQ tối
VinWonders
Safari
Điều kiện hủy
27,953,000 đ
26,835,000 đ
Xác nhận sớm!

Tiện nghi khách sạn

 • Free Wifi
 • Nhà hàng
 • Quán bar
 • Massage
 • Bãi đỗ xe
 • Quán cafe
 • Két sắt
 • Phòng gia đình

Dịch vụ khách sạn

 • Dịch vụ ăn tại phòng
 • Dịch vụ giặt là/giặt khô
 • Dịch vụ tại phòng 24h
 • Dịch vụ đưa đón
 • Dịch vụ làm đẹp

Hoạt động và giải trí

 • Phòng thể dục
 • Sân vườn
 • Phòng trò chơi
 • Bể bơi trong nhà
 • Bể bơi ngoài trời
 • Bể bơi trẻ em
 • Spa

Thông tin Vinpearl Discovery Greenhill Phú Quốc

Tọa lạc tại mũi Gành Dầu đẹp như tranh vẽ, Vinpearl Discovery Greenhill Phú Quốc sở hữu các biệt thự nép mình dọc theo sườn núi với tầm nhìn bao trọn đất trời, không khí trong lành và cảnh quan độc đáo, là nơi dừng chân lý tưởng cho những vị khách yêu thích khám phá cảnh sắc thiên nhiên, đại dương bao la và núi đồi trùng điệp bát ngát hương gió biển.

Resort đẳng cấp 5 sao gồm 332 căn biệt thự hiện đại, không gian rộng rãi ngập tràn ánh sáng tự nhiên, các căn biệt thự được thiết kế 1 đến 2 tầng với khung cửa sổ lớn mở ra toàn cảnh đại dương xanh ngát, được trang bị đầy đủ tiện nghi. Từ ban công biệt thự Discovery Greenhill Phú Quốc, du khách có thể thưởng thức mùi vị biển đặc trưng, đắm chìm trước cảnh đẹp tuyệt sắc của bình minh mỗi sáng hay hoàng hôn lãng mạn.

Bể bơi ngoài trời, Akoya Spa, hệ thống nhà hàng, hàng loạt hoạt động giải trí trên biển và kết nối cùng các khu vui chơi khác của Vinpearl như Vinpearl Land, Safari, Vinpearl Golf,… tất cả sẽ đem đến những trải nghiệm vui chơi giải trí độc đáo cho du khách.

Đẳng cấp, phong cách thượng lưu và hội tụ đầy đủ theo tiêu chuẩn khu nghỉ dưỡng cao cấp, Vinpearl Discovery Greenhill Phu Quoc là lựa chọn hoàn hảo cho kỳ nghỉ của bạn.

Xem thêm

Chính sách

Thời gian nhận phòng:14:00
Thời gian trả phòng:12:00

Phụ thu thêm người giai đoạn: 01/12/2020 đến 30/11/2021

Trẻ em (dưới 4 tuổi) chung giường: Miễn phí.

* Gói Ăn sáng
- Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ: 360.000 đ

* Gói Ăn sáng kèm 1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung. Áp dụng phụ thu nếu khách dùng xe điện riêng, thanh toán trực tiếp tại sân golf
- Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ: 360.000 đ

* Gói phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders & Safari
- Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ: 870.000 đ

* Gói ba bữa
- Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ: 760.000 đ
* Gói ba bữa, hải sản tối
- Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ: 950.000 đ
* Gói ba bữa, BBQ tối
- Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ: 1.020.000 đ
* Gói ba bữa và vui chơi
- Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ: 1.270.000 đ
* Gói ba bữa, hải sản tối và vui chơi
- Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ: 1.460.000 đ
* Gói ba bữa, BBQ tối và vui chơi
- Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ: 1.530.000 đ

Chính sách huỷ, hoãn

* Giai đoạn thấp điểm 1/10/2020 - 30/11/2021

+ Trước (≥) 07 ngày: Không phạt
+ Trong giai đoạn 06-04 ngày: 50% các đêm
+ Sau (≤) 03 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

* Giai đoạn cao điểm 24/12/2020 - 07/01/2021, 30/04/2021-02/05/2021

+ Trước (≥) 14 ngày: Không phạt
+ Trong giai đoạn 13-08 ngày: 50% các đêm
+ Sau (≤) 07 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

* Giai đoạn đỉnh điểm 12/02/2021 - 21/02/2021

+ Trước (≥) 21 ngày: Không phạt
+ Trong giai đoạn 20-15 ngày: 50% các đêm
+ Sau (≤) 14 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

* Lễ Tết: không hoãn hủy, sửa đổi.

Xem thêm

Thông tin hữu ích

Số phòng:
332
Cách thị trấn Dương Đông:
23 km
Cách sân bay quốc tế Phú Quốc:
28 km

Chúng tôi cam kết

Đặt phòng an toàn: Đặt phòng trên Vnbooking các thông tin chi tiết của quý vị được bảo vệ bằng kết nối an toàn.
Đảm bảo riêng tư: Các thông tin của quý vị sẽ chỉ được dùng để đảm bảo yêu cầu cho đặt phòng.
Đảm bảo Giá Tốt nhất: Quý vị tìm thấy phòng đã đặt trực tuyến với giá thấp hơn tại nơi khác? Chúng tôi sẽ tính quý vị cùng giá đó.
Chi tiết hơn xin xem tại Chính sách riêng tư cũng như Điều khoản đặt phòng.
* Hình ảnh, tiêu chuẩn sao, thông tin được cung cấp bởi Vinpearl Discovery Greenhill Phú Quốc, có thể không hoàn toàn giống thực tế. Vnbooking không chịu trách nhiệm về các sai khác của thông tin này (nếu có) so với thực tế

Khách hàng đánh giá

Điểm đánh giá trung bình
8.9
Dựa trên 2 đánh giá
Các đánh giá được viết bởi khách của chúng tôi sau đợt lưu trú của họ tại Vinpearl Discovery Greenhill Phú Quốc.
 • Nguyễn Anh Vũ
  Vào ngày
  19/09/2020

  Rất hài lòng

  Từ lúc đặt phòng đến khi hoàn thành chuyến đi các anh chị booking hỗ trợ rất nhiệt tình và kịp thời.

  Ưu điểm

  Thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

  Điểm trừ

  không có
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn? Bình luận
 • Nguyen Minh Tuyet
  Vào ngày
  03/02/2020

  Về Vinpearl Discovery 3 PQ

  Nhân viên nhanh nhẹn, hỗ trợ nhiệt tình. Đón khách đi khu VinpearlLand và Safari đúng hẹn.

  Ưu điểm

  
  				

  Điểm trừ

  
  			
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn? Bình luận
Vinpearl Discovery Greenhill Phú Quốc main point

Tìm khách sạn

Khách cũng thường xem

Điều khách hàng hài lòng

"Thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời."
Khách hàng

Địa danh gần Vinpearl Discovery Greenhill Phú Quốc