Vinpearl Discovery 1 Nha Trang

Vinpearl Discovery 1 Nha Trang
Tên cũ/Tên khác: Vinpearl Nha Trang Golf Land Resort & Villas
Đảo Hòn Tre, Nha Trang
8.2 Điểm từ 1 đánh giá
Giảm 37% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 01/11/2020 đến ngày 11/02/2021. Áp dụng cho đặt trước 30 ngày.
Giảm 30% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 01/11/2020 đến ngày 11/02/2021.
Giảm 10% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 12/02/2021 đến ngày 28/02/2021. Áp dụng cho đặt trước 30 ngày.

Hạng phòng (Giá đã bao gồm VAT + phí dịch vụ) Đặt phòng đảm bảo

Loại phòng Bao gồm Giá bán Số phòng
Deluxe Room
Deluxe Room
Ảnh và chi tiết
biển
42m²

Một giường lớn/Hai giường

(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
1,976,000 đ
1,878,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
2,454,000 đ
2,331,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,294,000 đ
3,129,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,772,000 đ
3,583,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,920,000 đ
3,724,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,151,000 đ
3,943,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,398,000 đ
4,178,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,513,000 đ
4,287,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,628,000 đ
4,397,000 đ
Xác nhận sớm!
Deluxe Ocean View
Deluxe Ocean View
Ảnh và chi tiết
biển
42m²

Một giường lớn/Hai giường

(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
2,372,000 đ
2,253,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
2,849,000 đ
2,707,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,689,000 đ
3,505,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,167,000 đ
3,959,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,315,000 đ
4,100,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,546,000 đ
4,319,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,793,000 đ
4,553,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,908,000 đ
4,663,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,024,000 đ
4,772,000 đ
Xác nhận sớm!
Executive Suite
Executive Suite
Ảnh và chi tiết
biển
84m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng khách

(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
2,767,000 đ
2,629,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,245,000 đ
3,082,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,085,000 đ
3,880,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,562,000 đ
4,334,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,711,000 đ
4,475,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,941,000 đ
4,694,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,188,000 đ
4,929,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,304,000 đ
5,038,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,419,000 đ
5,148,000 đ
Xác nhận sớm!
Family Suite
Family Suite
Ảnh và chi tiết
biển
90m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Hai giường


(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,953,000 đ
3,755,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,908,000 đ
4,663,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
6,588,000 đ
6,259,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
7,544,000 đ
7,166,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
7,840,000 đ
7,448,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
8,301,000 đ
7,886,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
8,795,000 đ
8,356,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
9,026,000 đ
8,575,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
9,256,000 đ
8,794,000 đ
Xác nhận sớm!
Villa 2-Bedroom
Villa 2-Bedroom
Ảnh và chi tiết
190m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Hai giường

Phòng khách


(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
3,953,000 đ
3,755,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
4,908,000 đ
4,663,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
6,588,000 đ
6,259,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
7,544,000 đ
7,166,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
7,840,000 đ
7,448,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
8,301,000 đ
7,886,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
8,795,000 đ
8,356,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
9,026,000 đ
8,575,000 đ
Xác nhận sớm!

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
9,256,000 đ
8,794,000 đ
Xác nhận sớm!
Villa 3-Bedroom
Villa 3-Bedroom
Ảnh và chi tiết
220m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Hai giường

Phòng khách

x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
5,929,000 đ
5,633,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
7,362,000 đ
6,994,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
9,882,000 đ
9,388,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
11,315,000 đ
10,750,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
11,760,000 đ
11,172,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
12,452,000 đ
11,829,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
13,193,000 đ
12,533,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
13,539,000 đ
12,862,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
13,885,000 đ
13,190,000 đ
Xác nhận sớm!
Villa 3-Bedroom Beach/ Ocean
Villa 3-Bedroom Beach/ Ocean
Ảnh và chi tiết
biển
280m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Hai giường

Phòng khách

x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
7,708,000 đ
7,323,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
9,141,000 đ
8,684,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
11,661,000 đ
11,078,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
13,094,000 đ
12,439,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
13,539,000 đ
12,862,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
14,231,000 đ
13,519,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
14,972,000 đ
14,223,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
15,318,000 đ
14,552,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
15,664,000 đ
14,880,000 đ
Xác nhận sớm!
Villa 4-Bedroom
Villa 4-Bedroom
Ảnh và chi tiết
290m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Một giường lớn/Hai giường

Phòng ngủ 4: Hai giường

Phòng khách

x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
7,906,000 đ
7,511,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
9,816,000 đ
9,326,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
13,176,000 đ
12,518,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
15,087,000 đ
14,333,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
15,680,000 đ
14,896,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
16,602,000 đ
15,772,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
17,591,000 đ
16,711,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
18,052,000 đ
17,149,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
18,513,000 đ
17,587,000 đ
Xác nhận sớm!
Villa 4-Bedroom Beach/ Ocean
Villa 4-Bedroom Beach/ Ocean
Ảnh và chi tiết
biển
290m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Một giường lớn/Hai giường

Phòng ngủ 4: Hai giường

Phòng khách

x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
10,278,000 đ
9,764,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
12,188,000 đ
11,579,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
15,548,000 đ
14,771,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vinwonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
17,459,000 đ
16,586,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Bữa tối hải sản
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
18,052,000 đ
17,149,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối BBQ
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
18,974,000 đ
18,025,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 03 bữa với bữa tối hải sản
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
19,962,000 đ
18,964,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
1 vòng golf 18 lỗ bao gồm phí sân cỏ, phí caddie & phí xe điện chung
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
20,424,000 đ
19,402,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa với bữa tối BBQ
VinWonders
+ MÙA LỄ HỘI 2021:
Giảm 30% mỗi đêm
Không hoàn tiền
20,885,000 đ
19,840,000 đ
Xác nhận sớm!

Tiện nghi khách sạn

 • Free Wifi
 • Nhà hàng
 • Thiết bị phòng họp
 • Khu vực hút thuốc
 • Két sắt
 • Phòng gia đình
 • Máy vi tính truy cập internet

Dịch vụ khách sạn

 • Dịch vụ ăn tại phòng
 • Dịch vụ giặt là/giặt khô
 • Đưa đón khách sạn/sân bay
 • Dịch vụ du lịch
 • Dịch vụ trông trẻ
 • Dịch vụ tại phòng 24h
 • Dịch vụ đưa đón
 • Dịch vụ làm đẹp
 • Người vận chuyển hành lý

Hoạt động và giải trí

 • Phòng thể dục
 • Sân vườn
 • Phòng trò chơi
 • Sân Golf (trong vòng 3km)
 • Câu lạc bộ trẻ em
 • Bể bơi ngoài trời
 • Bãi biển riêng

Thông tin Vinpearl Discovery 1 Nha Trang

Vinpearl Discovery 1 Nha Trang nằm trên đảo Hòn Tre – hòn đảo lớn và đẹp nhất vịnh Nha Trang. Từ đất liền có tàu cao tốc đưa khách ra đảo miễn phí, bến tàu của resort cách sân bay Cam Ranh chừng 34km, trung tâm thành phố 5km.

Khu nghỉ bao gồm 817 phòng, trong đó có 420 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và 397 căn biệt thự hướng biển và hướng sân golf. Vinpearl Nha Trang Discovery 1 mang phong cách vừa hiện đại vừa hướng cổ điển sang trọng, mỗi căn biệt thự mang đến không gian sống sang trọng, đẳng cấp nhưng vẫn đầy thơ mộng, gần gũi thiên nhiên.

Tất cả các phòng nghỉ đều được trang bị tiện nghi hiện đại và sang trọng với đồ nội thất mộc mạc và trang nhã, các phòng có máy lạnh, TV truyền hình cáp và hầu hết có ban công – nơi du khách có thể thưởng ngoạn quang cảnh biển, hồ nước, khu vườn, hồ bơi, đón bình minh hay ngắm hoàng hôn.

Các tiện ích, dịch vụ trong khu nghỉ:

+ Hồ bơi: khu nghỉ Vinpearl có khá nhiều hồ bơi dành cho khách nghỉ dưỡng, hồ bơi dành cho người lớn độ sâu khoảng 1.3m, hồ bơi trẻ em có độ sâu khoảng 0.7m. Vinpearl Discovery 1 và Discovery 2 Nha Trang dùng chung hồ bơi.

+ Kid’s Club: Khu nghỉ có khu vui chơi dành cho trẻ em với nhiều trò chơi hấp dẫn.

+ Di chuyển nội khu: Discovery 1 Nha Trang có xe buggy di chuyển trong khuôn viên.

+ Nhà hàng, bar: khu nghỉ có 2 nhà hàng (Greens và Sands) cùng 2 quầy bar (Lobby bar nằm tại sảnh và Aqua Bar với không gian mở, nằm cạnh bãi biển).

+ Akoya Spa: được vận hành bởi Mandara Spa – nhà vận hành Spa nổi tiếng có xuất xứ tại đảo Bali huyền bí.

+ Thể thao và hoạt động ngoài trời: bạn có thể trải nghiệm bóng đá – bóng chuyền – motor nước – chèo thuyền kayak – lặn biển,…

Với thiết kế độc đáo và quy mô hoành tráng, khu nghỉ dưỡng Vinpearl Discovery 1 Nha Trang là điểm đến lý tưởng cho du khách ưa khám phá.

Xem thêm

Chính sách

Thời gian nhận phòng:14:00
Thời gian trả phòng:12:00

Trẻ em dưới 04 tuổi ngủ chung giường với bố mẹ: miễn phí

Không bắt buộc kê giường phụ khi phòng có 2 trẻ em từ 4 đến 11 tuổi

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm ăn sáng

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu như sau: phụ thu 360,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 600.000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 1,200,000vnd/đêm

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm ăn sáng + Vui chơi Vinpearl Land

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu như sau: 1.010,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1.250.000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 1,850,000vnd/đêm

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm ăn sáng + Vui chơi Vinpearl Land (ở 02-04 đêm)

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu như sau: 650,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 890.000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 1,490,000vnd/đêm

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm ăn ba bữa

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu như sau: 800,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,040,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,070,000vnd/đêm

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm ăn ba bữa + Vui chơi Vinpearl Land

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu như sau: 1,450,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,690,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ: phụ thu 2,720,000vnd/đêm

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm ăn ba bữa + Vui chơi Vinpearl Land (ở 02-04 đêm)

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu như sau: 1,090,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,330,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ: phụ thu 2,360,000vnd/đêm

Phụ thu thêm người giai đoạn: 01/12/2020 đến 30/11/2021

Trẻ em (dưới 4 tuổi) chung giường: Miễn phí.

* Gói Ăn sáng

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu 360,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 600.000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 1,200,000vnd/đêm

* Gói Ăn sáng kèm 1 vòng golf 18 lỗ

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu 360,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 600.000vnd/trẻ/đêm.

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,740,000vnd/đêm.

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm ăn sáng + Vui chơi Vinpearl Land

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 650,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 890.000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 1,490,000vnd/đêm.

* Phụ thu dựa trên giá phòng gồm ăn ba bữa

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 760,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,000,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,000,000vnd/đêm.

* Gói ba bữa, hải sản tối

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 950,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,190,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,380,000vnd/đêm.

* Gói ba bữa, BBQ tối

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 1,020,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,260,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,520,000vnd/đêm.

* Gói ba bữa và vui chơi

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 1,050,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,290,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,290,000vnd/đêm.

* Gói ba bữa, hải sản tối và vui chơi

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 1,240,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,480,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,670,000vnd/đêm.

* Gói ba bữa, BBQ tối và vui chơi

- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi phụ thu: 1,310,000vnd/trẻ/đêm. Kê thêm giường phụ, phụ thu 1,550,000vnd/trẻ/đêm

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn thứ 3, bắt buộc kê giường phụ, phụ thu 2,810,000vnd/đêm.

Chính sách huỷ, hoãn

* Giai đoạn thấp điểm

+ Trước (≥) 07 ngày: Không tính phí
+ Trong giai đoạn 06-04 ngày: 50% các đêm
+ Sau (≤) 03 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

* Giai đoạn cao điểm

+ Trước (≥) 21 ngày: Không tính phí
+ Trong giai đoạn 20-08 ngày: 50% các đêm
+ Sau (≤) 07 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

* Giai đoạn đỉnh điểm

+ Trước (≥) 45 ngày: Không tính phí
+ Trong giai đoạn 44-31 ngày: 50% các đêm
+ Sau (≤) 30 ngày hoặc không đến: 100% các đêm

* Lễ Tết: không hoãn hủy, sửa đổi.

Xem thêm

Thông tin hữu ích

Số phòng:
817
Thời gian check in:
14h00
Thời gian check out:
12h00
Wifi:
miễn phí
Sân Golf:
trong vòng 3km
Hồ bơi ngoài trời:
quanh năm
Trung tâm thể dục:
Khu bãi tắm riêng:

Chúng tôi cam kết

Đặt phòng an toàn: Đặt phòng trên Vnbooking các thông tin chi tiết của quý vị được bảo vệ bằng kết nối an toàn.
Đảm bảo riêng tư: Các thông tin của quý vị sẽ chỉ được dùng để đảm bảo yêu cầu cho đặt phòng.
Đảm bảo Giá Tốt nhất: Quý vị tìm thấy phòng đã đặt trực tuyến với giá thấp hơn tại nơi khác? Chúng tôi sẽ tính quý vị cùng giá đó.
Chi tiết hơn xin xem tại Chính sách riêng tư cũng như Điều khoản đặt phòng.
* Hình ảnh, tiêu chuẩn sao, thông tin được cung cấp bởi Vinpearl Discovery 1 Nha Trang, có thể không hoàn toàn giống thực tế. Vnbooking không chịu trách nhiệm về các sai khác của thông tin này (nếu có) so với thực tế

Khách hàng đánh giá

Điểm đánh giá trung bình
8.2
Dựa trên 1 đánh giá
Các đánh giá được viết bởi khách của chúng tôi sau đợt lưu trú của họ tại Vinpearl Discovery 1 Nha Trang.
 • Pham Van Thanh
  Vào ngày
  15/01/2020

  Cơ bản là hài lòng

  Nhân viên nhiệt tình, phòng khách thoáng mát. Giường king size tốt, và cảnh quan resort rất tốt.

  Ưu điểm

  
  				

  Điểm trừ

  
  			
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn? Bình luận
Vinpearl Discovery 1 Nha Trang main point

Tìm khách sạn

Khách cũng thường xem

Địa danh gần Vinpearl Discovery 1 Nha Trang