Hotel Colline Đà Lạt

Hotel Colline Da Lat
10 Phan Bội Châu, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Hạng phòng (Giá đã bao gồm VAT + phí dịch vụ) Đặt phòng đảm bảo

Loại phòng Bao gồm Giá bán Số phòng
Superior Double Room
Superior Double Room
Ảnh và chi tiết
22m²

Một giường lớn

Flash Deal 2021

- Ăn Sáng

- Miễn phí trà, cà phê và nước suối tại phòng mỗi ngày (01 chai/khách)

- Miễn phí sử dụng phòng thể dục

- Miễn phí sử dụng wifi, internet

- Thuế VAT & Phí Dịch Vụ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO KHỐI CĂN HỘ MỚI :
• Thời gian : 17/01 – 28/02 dành cho booking từ 2 đêm trở lên
• Tặng voucher 300.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH1PN1WC, CH2PN1WC, CH2PN2WC
• Tặng voucher 500.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH3PN2WC

Thời gian áp dụng: 19/02/2021 - 30/05/2021

Xem thêm
1,190,000 đ
Xác nhận sớm!
Deluxe Room
Deluxe Room
Ảnh và chi tiết
25m²

Một giường lớn

Flash Deal 2021

- Ăn Sáng

- Miễn phí trà, cà phê và nước suối tại phòng mỗi ngày (01 chai/khách)

- Miễn phí sử dụng phòng thể dục

- Miễn phí sử dụng wifi, internet

- Thuế VAT & Phí Dịch Vụ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO KHỐI CĂN HỘ MỚI :
• Thời gian : 17/01 – 28/02 dành cho booking từ 2 đêm trở lên
• Tặng voucher 300.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH1PN1WC, CH2PN1WC, CH2PN2WC
• Tặng voucher 500.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH3PN2WC

Thời gian áp dụng: 19/02/2021 - 30/05/2021

Xem thêm
1,490,000 đ
Xác nhận sớm!
Premier Deluxe
Premier Deluxe
Ảnh và chi tiết
29m²

Một giường lớn/Hai giường

Flash Deal 2021

- Ăn Sáng

- Miễn phí trà, cà phê và nước suối tại phòng mỗi ngày (01 chai/khách)

- Miễn phí sử dụng phòng thể dục

- Miễn phí sử dụng wifi, internet

- Thuế VAT & Phí Dịch Vụ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO KHỐI CĂN HỘ MỚI :
• Thời gian : 17/01 – 28/02 dành cho booking từ 2 đêm trở lên
• Tặng voucher 300.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH1PN1WC, CH2PN1WC, CH2PN2WC
• Tặng voucher 500.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH3PN2WC

Thời gian áp dụng: 19/02/2021 - 30/05/2021

Xem thêm
1,650,000 đ
Xác nhận sớm!
Studio
Studio
Ảnh và chi tiết
35m²

Một giường lớn

Flash Deal 2021

- Ăn Sáng

- Miễn phí trà, cà phê và nước suối tại phòng mỗi ngày (01 chai/khách)

- Miễn phí sử dụng phòng thể dục

- Miễn phí sử dụng wifi, internet

- Thuế VAT & Phí Dịch Vụ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO KHỐI CĂN HỘ MỚI :
• Thời gian : 17/01 – 28/02 dành cho booking từ 2 đêm trở lên
• Tặng voucher 300.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH1PN1WC, CH2PN1WC, CH2PN2WC
• Tặng voucher 500.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH3PN2WC

Thời gian áp dụng: 19/02/2021 - 30/05/2021

Xem thêm
1,890,000 đ
Xác nhận sớm!
Căn hộ 1 phòng ngủ 1 toilet - tầng 6
Căn hộ 1 phòng ngủ 1 toilet - tầng 6
Ảnh và chi tiết
42m²

Một giường lớn

Flash Deal 2021

- Ăn Sáng

- Miễn phí trà, cà phê và nước suối tại phòng mỗi ngày (01 chai/khách)

- Miễn phí sử dụng phòng thể dục

- Miễn phí sử dụng wifi, internet

- Thuế VAT & Phí Dịch Vụ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO KHỐI CĂN HỘ MỚI :
• Thời gian : 17/01 – 28/02 dành cho booking từ 2 đêm trở lên
• Tặng voucher 300.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH1PN1WC, CH2PN1WC, CH2PN2WC
• Tặng voucher 500.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH3PN2WC

Thời gian áp dụng: 19/02/2021 - 30/05/2021

Xem thêm
2,090,000 đ
Xác nhận sớm!
Deluxe Family
Deluxe Family
Ảnh và chi tiết

Một giường lớn

Flash Deal 2021

- Ăn Sáng

- Miễn phí trà, cà phê và nước suối tại phòng mỗi ngày (01 chai/khách)

- Miễn phí sử dụng phòng thể dục

- Miễn phí sử dụng wifi, internet

- Thuế VAT & Phí Dịch Vụ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO KHỐI CĂN HỘ MỚI :
• Thời gian : 17/01 – 28/02 dành cho booking từ 2 đêm trở lên
• Tặng voucher 300.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH1PN1WC, CH2PN1WC, CH2PN2WC
• Tặng voucher 500.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH3PN2WC

Thời gian áp dụng: 19/02/2021 - 30/05/2021

Xem thêm
2,590,000 đ
Xác nhận sớm!
Căn hộ 2 phòng ngủ 1 toilet - tầng 9
Căn hộ 2 phòng ngủ 1 toilet - tầng 9
Ảnh và chi tiết
60m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Flash Deal 2021

- Ăn Sáng

- Miễn phí trà, cà phê và nước suối tại phòng mỗi ngày (01 chai/khách)

- Miễn phí sử dụng phòng thể dục

- Miễn phí sử dụng wifi, internet

- Thuế VAT & Phí Dịch Vụ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO KHỐI CĂN HỘ MỚI :
• Thời gian : 17/01 – 28/02 dành cho booking từ 2 đêm trở lên
• Tặng voucher 300.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH1PN1WC, CH2PN1WC, CH2PN2WC
• Tặng voucher 500.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH3PN2WC

Thời gian áp dụng: 19/02/2021 - 30/05/2021

Xem thêm
3,190,000 đ
Xác nhận sớm!
Căn hộ 2 phòng ngủ 2 toilet - tầng 10
Căn hộ 2 phòng ngủ 2 toilet - tầng 10
Ảnh và chi tiết
90m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn/Hai giường

Phòng ngủ 2: Một giường lớn/Hai giường

Flash Deal 2021

- Ăn Sáng

- Miễn phí trà, cà phê và nước suối tại phòng mỗi ngày (01 chai/khách)

- Miễn phí sử dụng phòng thể dục

- Miễn phí sử dụng wifi, internet

- Thuế VAT & Phí Dịch Vụ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO KHỐI CĂN HỘ MỚI :
• Thời gian : 17/01 – 28/02 dành cho booking từ 2 đêm trở lên
• Tặng voucher 300.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH1PN1WC, CH2PN1WC, CH2PN2WC
• Tặng voucher 500.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH3PN2WC

Thời gian áp dụng: 19/02/2021 - 30/05/2021

Xem thêm
3,490,000 đ
Xác nhận sớm!
Signature Suite
Signature Suite
Ảnh và chi tiết
35m²

Một giường lớn

Flash Deal 2021

- Ăn Sáng

- Miễn phí trà, cà phê và nước suối tại phòng mỗi ngày (01 chai/khách)

- Miễn phí sử dụng phòng thể dục

- Miễn phí sử dụng wifi, internet

- Thuế VAT & Phí Dịch Vụ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO KHỐI CĂN HỘ MỚI :
• Thời gian : 17/01 – 28/02 dành cho booking từ 2 đêm trở lên
• Tặng voucher 300.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH1PN1WC, CH2PN1WC, CH2PN2WC
• Tặng voucher 500.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH3PN2WC

Thời gian áp dụng: 19/02/2021 - 30/05/2021

Xem thêm
3,590,000 đ
Xác nhận sớm!
Căn hộ 3 phòng ngủ 2 toilet - tầng 6
Căn hộ 3 phòng ngủ 2 toilet - tầng 6
Ảnh và chi tiết
90m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Một giường lớn

Flash Deal 2021

- Ăn Sáng

- Miễn phí trà, cà phê và nước suối tại phòng mỗi ngày (01 chai/khách)

- Miễn phí sử dụng phòng thể dục

- Miễn phí sử dụng wifi, internet

- Thuế VAT & Phí Dịch Vụ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO KHỐI CĂN HỘ MỚI :
• Thời gian : 17/01 – 28/02 dành cho booking từ 2 đêm trở lên
• Tặng voucher 300.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH1PN1WC, CH2PN1WC, CH2PN2WC
• Tặng voucher 500.000đ sử dụng dịch vụ cho hạng phòng CH3PN2WC

Thời gian áp dụng: 19/02/2021 - 30/05/2021

Xem thêm
3,890,000 đ
Xác nhận sớm!

Tiện nghi khách sạn

 • Free Wifi
 • Nhà hàng
 • Massage
 • Quán cafe
 • Két sắt
 • Phòng gia đình

Dịch vụ khách sạn

 • Dịch vụ ăn tại phòng
 • Dịch vụ giặt là/giặt khô
 • Dịch vụ du lịch
 • Dịch vụ tại phòng 24h

Hoạt động và giải trí

 • Bể bơi trong nhà

Thông tin Hotel Colline Đà Lạt

Nằm ở trung tâm thành phố Đà Lạt, cách Quảng trường Lâm Viên 500 m, Hôtel Colline có quầy bar và các phòng với truy cập Wi-Fi miễn phí. Khách sạn này nằm cách Hồ Xuân Hương 200 m và cách công viên Yersin 500 m.

Các phòng tại đây được trang bị máy điều hòa, TV truyền hình cáp màn hình phẳng, ấm đun nước, chậu rửa vệ sinh, đồ vệ sinh cá nhân miễn phí, bàn làm việc, phòng tắm riêng và tầm nhìn ra quang cảnh thành phố. Ngoài ra còn có tủ quần áo.

Khách nghỉ tại Hôtel Colline có thể thưởng thức bữa sáng tự chọn.

Nhân viên thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt tại lễ tân 24 giờ luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách.

Xem thêm

Chính sách

Thời gian nhận phòng:14:00
Thời gian trả phòng:12:00
Xem thêm

Thông tin hữu ích

Số phòng:
150
Sân bay Liên Khương:
22.6 km
Chợ Đà Lạt:
0.1 km
Hồ Xuân Hương:
0.9 km
Nhà thờ Domaine de Marie:
1.1 km
Thung Lũng Tình Yêu:
4.1 km
Thiền Viện Trúc Lâm:
4.6 km

Chúng tôi cam kết

Đặt phòng an toàn: Đặt phòng trên Vnbooking các thông tin chi tiết của quý vị được bảo vệ bằng kết nối an toàn.
Đảm bảo riêng tư: Các thông tin của quý vị sẽ chỉ được dùng để đảm bảo yêu cầu cho đặt phòng.
Đảm bảo Giá Tốt nhất: Quý vị tìm thấy phòng đã đặt trực tuyến với giá thấp hơn tại nơi khác? Chúng tôi sẽ tính quý vị cùng giá đó.
Chi tiết hơn xin xem tại Chính sách riêng tư cũng như Điều khoản đặt phòng.
* Hình ảnh, tiêu chuẩn sao, thông tin được cung cấp bởi Hotel Colline Đà Lạt, có thể không hoàn toàn giống thực tế. Vnbooking không chịu trách nhiệm về các sai khác của thông tin này (nếu có) so với thực tế
Hotel Colline Đà Lạt main point

Tìm khách sạn

Khách cũng thường xem

Địa danh gần Hotel Colline Đà Lạt