Mặt hàng phong phú
Đánh giá Chợ Bến Thành

Nhiều mặt hàng phong phú và có nhiều món ăn khá ngon, chúng tôi rất thích thú khi đi khám phá ở khu chợ lớn này