Kiến trúc độc đáo
Đánh giá Nhà thờ Đức Bà

Nhà thờ lớn, cổ kính, có ý nghĩa lịch sử với thành phố. Đi dạo xung quanh nhà thời rất thoải mái