Du lịch Hải Dương

Côn Sơn - Kiếp Bạc - Vùng đất bình yên

Côn Sơn - Kiếp Bạc - Vùng đất bình yên

23/12/2013
         “  Một vùng sông rộng với non cao              Xanh biếc rừng thông gió xạc xào              Hưng Đạo lẫy lừng cùng đất nước              Ức Trai chói sáng với trăng sao              Non quanh Vạn Kiếp vương hơi kiếm              Nước khắp Lục Đầu vọng tiếng đao               Ngũ Nhạc lắng hồn thơ lãng đãng              Côn Sơn nghe nước suối rì rào”              ... Xem thêm